Husin mukaan Ylen MOT-ohjelmassa esitetyillä väitteille Uuden lastensairaalan tilanteesta ei löydy sairaalan tunnusluvuista perusteita. Yle uutisoi syyskuussa, että Uudessa lastensairaalassa olisi vakavia puutteita muun muassa potilasturvallisuudessa.

Hus julkaisi asiasta vastineen ja päätti käynnistää johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven johdolla selvityksen Uuden lastensairaalan toiminnasta.

Tähän saakka kerättyjen tietojen perusteella laatu, potilasturvallisuus, henkilöstömitoitus ja työkuormitus ovat Uudessa lastensairaalassa pysyneet samalla tasolla kuin ennen vuosi sitten tapahtunutta muuttoa, Hus kertoo.

Mäkijärven mukaan nyt on analysoitu kattavasti ne tunnusluvut, joihin kaikkien Husin tulosyksiköiden toiminnan suunnittelu, resursointi ja budjetointi perustuu.

– Viitteitä poikkeavasta tilanteesta ei näiden lukujen perusteella löydy. Ylitöitä on ollut tavallista enemmän vuoden alussa, jolloin työtä on tehty uudessa toimintaympäristössä. Ylitöiden määrä on kuitenkin nyt tasaantunut. Tämä kertoo sairaalan henkilökunnan ammattitaidosta ja sitoutumisesta muutostilanteessa, Mäkijärvi sanoo tiedotteessa.

Uudessa lastensairaalassa irtisanoutumisia on puolet vähemmän kuin muissa sairaanhoitoalueen tulosyksiköissä.

– Helmi- ja huhtikuun välisenä aikana omasta tahdosta irtisanoutuneita oli tosin hiukan tavanomaista enemmän, mutta määrä on sen jälkeen tasaantunut. Viittaako tämä johonkin koettuun epäkohtaan, se selviää toivottavasti haastatteluissa, joita ryhdymme seuraavaksi tekemään, sanoo Mäkijärvi.

Koko selvitys valmistuu myöhemmin tämän vuoden aikana.