Husia työnantajana suosittelevien osuus on vähentynyt viiden viime vuoden aikana, vuodesta 2015 lähtien. Erityisesti erikoistuvien lääkäreiden halu suositella Husia on alhainen ja hoitohenkilöstön sitoutuneisuus on laskenut.

Nämä tiedot kävivät ilmi sairaanhoitopiirin hallituksen lausunnosta, jonka hallitus antaa valtuustolle tarkastuslautakunnan laatimasta viime vuoden arviointikertomuksesta. Lausunnon käsittely oli esityslistan mukaan hallituksen kokouksessa tänään maanantaina.

Vaikka suosittelut ovat laimeita, Husin avoimiin työpaikkoihin on kuitenkin ollut ”kokonaisuutena hyvin hakijoita”.

Husin hallituksen arviointilausunnon suosittelu-osan kanssa on kiinnostavassa ristiriidassa viime viikolla uutisoitu Universumin opiskelijatutkimus, jossa Hus on lääketieteen ja terveysalan opiskelijoiden mielestä julkisista työnantajista vetovoimaisin.

Kaikista opiskelijoiden ihannetyöpaikoista se rankattiin kolmannelle sijalle Terveystalon ja Mehiläisen jälkeen.

Husin hallituksen lausunnon mukaan henkilöstön kokemus ylikuormituksesta on lisääntynyt, mutta on vielä kohtalaisella tasolla.

Hus pyrkii tänä vuonna kohentamaan henkilöstön sitoutuneisuutta muun muassa nyt vielä keväällä käynnistyvällä laadukkaan rekrytoinnin prosessilla.

– Osana projektia selvitetään, onko Husin rekrytointia mahdollista osittain keskittää niin, että hakijat voisivat jatkuvasti hakea Husiin niin sanotulla avoimella hakemuksella, joka käsiteltäisiin ja potentiaalisista osaajista voitaisiin pitää aktiivista osaajapoolia, hallitus kirjoittaa lausunnossaan.

Sairaanhoitopiiri aikoo tänä vuonna panostaa laatuun ja laadun tasaisuuteen myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Vuokratyövoiman käyttö on Husissa viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti. Näin on käynyt erityisesti Hyks Sisätaudit ja kuntoutus, Hyks Akuutti sekä Hyks Psykiatria -tulosyksiköissä.

Lääkärityövoiman osuus vuokratyövoiman kustannuksista on noin puolet.

Hus aikoo syksyllä kartoittaa eri yksiköidensä vuokralääkäreiden käytön ja pohtii vuokratyövoiman keskitettyä hankintaa, selviää hallituksen lausunnosta.

Tekeillä on myös varahenkilöstöpooli. Tarkoituksena on sijoittaa poolissa olevaa henkilöstöä sinne missä kulloinkin on henkilöstövajetta ja tarvitaan lisäresursseja.

Ensimmäisinä pilotteina toimisivat Hus Akuutti ja Hus LaNu eli Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö.

Nyt vielä toukokuussa Husissa otetaan käyttöön henkilöstön henkisen jaksamisen tuen tarpeen arvioinnin ja tukitoimiin ohjauksen toimintamalli, jonka on osaltaan tarkoitus ennaltaehkäistä työuupumusta.

Health Bot -alustalla aiotaan tuottaa työväline muun muassa kuormitusoireiden vakavuuden arviointiin.