Hus perusti kesällä Uuteen lastensairaalan lasten kivunhoidon keskuksen. Ovatko lasten kipukeskuksen hoitoa tarvitsevat potilaat aiemmin olleet heitteillä?

Eivät sinänsä, sanoo Hus Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtajan Jari Petäjä, mutta keskus on kyllä vastaus suureen puutteeseen.

– Lasten kivunhoidossa ollaan jääty jälkeen tutkimuksellisesti ja ennen kaikkea kliinisesti. Voi puhua suhteellisesta jälkeenjääneisyydestä verrattuna aikuisten kivunhoitoon ja verrattuna muihin lasten hoidon alueisiin.

Petäjän mukaan lapsille on aiemminkin yritetty rakentaa kivunhoidon palvelujärjestelmää, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.

– Emme ole löytäneet sellaisia lastenlääkäreitä, jotka haluaisivat ottaa oman uransa asiaksi lasten kivunhoidon edistämisen.

Kyse on Petäjän mukaan siitä, että eri erikoisalat perinteisesti kokevat hoitavansa omien potilaidensa kipua riittävästi.

– Se on ihan kulttuuriparadigman muutos, että kipu yksinään nähdään erillisenä ilmiönä, joka vaatii omat rakenteet ja osaajat.

Uuden keskuksen perustamisessa moni asia osui kohdilleen yhtä aikaa.

– Kipulääketieteen professori Eija Kalso oli kokenut samaa tunnetta kuin minä – että lasten kivunhoitoon pitäisi panostaa enemmän. Kun Uusi lastensairaala syntyi, Kalso sanoi, että nyt olisi oiva tilaisuus perustaa lasten kivunhoidon keskus, Petäjä sanoo.

Uuden lastensairaalan tukisäätiö lähti vastauksena tähän kokoamaan rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi. Hus sitoutui vastaamaan kuluista kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen.

– Tämä on aivan uudenlainen yhteistoimintasuhde suomalaisessa terveydenhoidossa.