Hus aikoo rukata genominlaajuisia tutkimuksia koskevaa toimintamalliaan. Koska laajojen ihmisen perimän sekvensointitutkimusten tulevat nopeasti erittäin merkittävään rooliin kliinisessä lääketieteessä, Hus haluaa varmistaa niiden saatavuuden. Laboratoriopalveluista vastaavaan Huslabiin aiotaankin perustaa kaksi uutta osastonlääkäri virkaa sekä sairaalageneetikon vakanssi.

Tarkoituksena on saada genominlaajuiset tutkimukset hyödynnettyä kokonaisvaltaisesti sekä tuotettua kustannustehokkaasti. Tämä on haastavaa nykyisin, kun suurin osa tutkimuksista hankitaan ostopalveluina.

Huslab käyttää vuosittain noin miljoona euroa genetiikan tutkimusten ostopalveluihin. Tavoitteena on kattaa uusien virkojen ja vakanssin kuluja ostopalveluina hankittuja tutkimuksia kotiuttamalla. Ostopalvelututkimuksia aiotaan kotiuttaa vuositasolla vähintään 600 000 euron edestä.

Uuteen toimintamalliin siirtymistä on jo ennakoitu, sillä Hus on investoinut omaan suurtehosekvensaattoriin. Uutta henkilöresurssia tarvitaan edelleen tutkimuksien tekniseen toteutukseen sekä jalostamaan tulokset lopullisiksi laboratoriovastauksiksi.

Uudet virat perustetaan heinäkuun alusta lähtien.