Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on valmis kasvattamaan testauskapasiteettia ja edellyttää että valtiovalta korvaa kustannukset täysimääräisesti. Hus tiedotti asiasta maanantaina illalla. Hus myös odottaa, että valtiovalta pyrkii aktiivisesti rakentamaan valtakunnallista ratkaisua testauskapasiteetin nostoon ja erityisesti näytteenoton resurssikysymykseen.

Hus on toiminut testauskapasiteetin nostamisessa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö STM asetti keväällä valtakunnalliseksi testaustavoitteeksi 10 000 testiä vuorokaudessa, jossa julkisen terveydenhuollon osuudeksi arvioitiin 7 000 testiä vuorokaudessa.

Sen pohjalta Hus asetti omaksi tavoitteekseen 4 000 testiä vuorokaudessa. Kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä merkittäviä investointeja on hyväksytty sekä Husin hallituksessa että viranhaltijapäätöksin. Kesäkuusta lähtien Husissa on ollut mahdollisuus analysoida 4 000 näytettä vuorokaudessa.

Tällä hetkellä testauksen tulppana on ennen kaikkea näytteenotto. Sovitun mukaisesti kokonaisvastuu myös kuntien näytteenotosta on parhaillaan siirtymässä Huslabille sille jo ennestään kuuluvan analytiikan lisäksi.

Hus on nyt tehnyt sopimukset neljän yksityisen puolen palvelutuottajan kanssa ja ottanut kokonaisuudessaan käyttöön sen kapasiteetin, mikä yksityiseltä on tällä hetkellä saatavissa. Hus-alueen näytteenottokapasiteetin kasvattaminen nykyisestä 4 000 testistä 10 000 testiin vuorokaudessa edellyttää kuitenkin vähintään 600 terveydenhuollon ammattihenkilön lisäystä tähän toimintaan.

Husin kriittisen hoitojonotilanteen vuoksi ei ole mahdollista, että koronavirusnäytteiden ottoon lisärekrytointien lisäksi tarvittava henkilöstö siirrettäisiin kokonaisuudessaan Husin muusta toiminnasta. Näytteenottoon tullaan tarvitsemaan myös kuntien panosta ja henkilöstöresurssien turvaamiseen valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja.