Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin mielestä 24. huhtikuuta käyttöön otettu Apotti-potilastietojärjestelmän Radiant-kuvantamisosio on ”eräiltä tärkeiltä osiltaan toimimaton”, eikä sen katsota yltävän sovittuun palvelutasoon, ilmenee Husin hallituksen esityslistasta.

”Hus edellyttää puutteiden välitöntä korjaamista ja puutteista aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista”, esityslistassa linjataan. Asia on Husin hallituksen pöydällä maanantaina 24. toukokuuta.

Esityslistassa todetaan, että kuvantamistoimintojen toiminnallisuuksissa ilmeni ongelmia jo tutkivassa testauksessa ennen varsinaista käyttöönottoa. Lisäksi käyttöönoton jälkeen selvisi, ettei uusi järjestelmä toimi saumattomasti yhteen Apottia käyttämättömien kuntien ja sairaaloiden kanssa.

Suurta päänvaivaa todetaan syntyneen siitä, ettei Apotti-järjestelmä välttämättä tunnista kuvantamistutkimuksia tai niiden tilaajia, jotka tulevat Apotti-järjestelmän käyttäjäkuntien ulkopuolelta. Laskutus ei toimi asianmukaisesti, eikä sähköinen ajanvaraus kuvantamistutkimuksiin onnistu Apotti-kuntien ulkopuolisen terveydenhuollon potilailla. Ongelmien kerrotaan johtaneen muun muassa puhelinajanvarauksen ruuhkautumiseen sekä asiakastyytyväisyyden ”nopeaan romahtamiseen”.

”Terveyskeskusten tekemät tutkimuslähetteet voivat hukkua eivätkä perusterveydenlääkärit pysty aikaisempaan tapaan katsomaan potilaistaan otettuja röntgenkuvia”, esityslistassa todetaan.

Teknisen 99,95 prosentin saatavuusvaatimuksen kerrotaan jääneen Apotin Radiant-osuuden osalta haaveeksi ensimmäisen käyttökuukauden aikana.

Husin hallitukselle valmistellussa päätösehdotuksissa esitetään, että toimitusjohtajan tulisi huolehtia palvelutason alitusta koskevasta reklamaatiosta Apotti Oy:lle ja edellyttää Apottia kompensoimaan sopimusrikkomuksen asianmukaisesti.

Lue myös: