Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tutkimuksen mukaan sen neurologian potilaiden kuolleisuus ei ole viikonloppuisin suurempi kuin arkena.

Viime marraskuussa ilmestyneen Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen mukaan sairaalakuolleisuuden niin sanottu viikonloppuilmiö havaittiin Hus-alueella sisätautien, kirurgian ja naistentautien erikoisaloilla sekä yliopistollisessa että reunasairaaloissa. Ilmiö, jossa viikonloppuna sairaalaan tulevilla potilailla on suurempi kuolleisuus kuin arkipäivänä sisäänkirjoitetuilla, oli tutkimuksen mukaan nähtävissä myös yliopistollisessa sairaalassa neurologian erikoisalalla. Tutkimuksesta kertoi tuolloin Lääkärilehti.

– Neurologian lääkäreinä olimme hämmentyneitä tästä tuloksesta. Niinpä ryhdyimme tutkimaan suurta joukkoa potilaita, joiden kohdalla ylikuolleisuus viikonloppuisin olisi hoidon laadullinen ongelma. Tutkimme siis uudestaan kaikki Meilahden sairaalassa liuotushoitoa saaneet potilaat sairaalaantuloaikojen suhteen ja vertailimme heidän toipumistaan ja mahdollisia hoidon komplikaatioita, sanoo Husin neurologian ylilääkäri Sami Curtze tiedotteessa.

Uudessa tutkimuksessa oli mukana 3080 akuutin aivoverenkiertohäiriön takia liuotushoitoa saanutta potilasta.

Joukossa ei todettu eroa kuolleisuudessa, toipumisen osalta tai hoitokomplikaatioiden esiintyvyydessä arkipäivän ja viikonlopun välillä. Akuutin aivoverenkiertohäiriöpotilaiden liuotushoito oli tasalaatuista vuorokauden ajasta, viikonpäivistä, päivystysajasta, ja vuodenajasta riippumatta.

Silti tutkimus ei ole ristiriidassa aiemmin julkaistun tiedon kanssa. Kuolleisuutta ei esiinny arkipäivinä yhtä paljon kuin viikonloppuisin, jolloin vakavaoireiset potilaat saapuvat sairaalaan ensihoidon kuljettamina. Arkipäivisin sairaalan päivystykseen tulee selvästi enemmän lähetteen kanssa tulevia potilaita, joiden oireet ovat lievempiä.

– Koko potilasaineistoa katsoessa viikonloppuilmiö on olemassa. Neurologian päivystystoiminnan kannalta kuitenkin tiedämme nyt, ettei kyse ole hoidon laadun ongelmasta, vaan niin sanotusta laimennusilmiöstä: vakavaoireiset potilaat tulevat pitkällä aikavälillä tasaisesti viikonpäivästä riippumatta, Curtze sanoo.