Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on aloittanut pilotin, jossa luodaan yhtenäinen malli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon reaaliaikaisille etäkonsultaatioille.

Tavoitteena on, että terveyskeskuslääkäri voisi esimerkiksi konsultoida erikoissairaanhoidon lääkäriä jo potilaan vastaanottokäynnin aikana.

– Sen sijaan, että lähettäisit potilaan erikoissairaanhoitoon, konsultoinnin avulla hoitosuunnitelmaan saataisiin ratkaisu jo saman käynnin aikana terveyskeskuksessa. Siitä hyötyisi potilas ja terveyskeskuksen työntekijä: ketään ei tarvitsisi varmuuden vuoksi lähettää eteenpäin tai laittaa asiaa työlistalle odottamaan, sanoo Husin perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapani Hämäläinen.

Tällä hetkellä valmisteilla on tekninen haavanhoitoon liittyvä esipilotti, jota testataan pian Espoossa.

Tarkoitus on saada varsinainen konsultaatiomalli jo tämän vuoden aikana kaikkien halukkaiden terveyskeskusten käyttöön.

Konsultaatioita on käytössä jo nykyisin, mutta Hämäläisen mukaan käytännöt ovat hyvin sairaala-, alue- ja erikoisalakohtaisia.

– Nyt terveyskeskuslääkäri saattaa ottaa yhteyttä sairaalaan esimerkiksi puhelinvaihteen kautta. Osalla erikoisaloista on taas nimettyjä konsultteja, Hämäläinen sanoo.

Terveyskeskusten ja Husin yhteistyön parantaminen oli yksi sairaanhoitopiirin strategisista painopisteistä viime vuonna.

Pilotti on osa Uudenmaan maakunnan sotevalmistelua.