Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Husin liittymisen kansalliseen neurokeskukseen.

Neurokeskuksen tarkoituksena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä.

Kansallinen neurokeskus on neuroalan osaamiskeskittymä, joka muodostuu kuudesta alueellisesta neurokeskusverkostosta ja sopimuksella perustettavasta koordinoivasta yksiköstä.

Husin lisäksi neurokeskuksessa ovat mukana Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr.

Neurokeskuksen perustamista on valmisteltu pitkään eri ministeriöiden rahoittamissa hankkeissa.

Sopijapuolet rahoittavat Kansallisen neurokeskuksen toimintoja tasaosuuksin vuosittain vahvistettavan talousarvion perusteella. Rahoitus jakaantuu koordinoivan yksikön toimintojen ja omien alueellisten neurokeskusverkostojen toimintojen kesken.

Hus varaa vuoden 2021 toimintaan yhteensä 50 000 euroa.