Hus tiedotti maanantaina päättäneensä laajentaa ja korottaa pyhien ajalta maksettavia korvauksia hoitoalan työntekijöille, ”vaikka hetki sitten päättyneet neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa päättyivätkin tuloksettomina”.

Husin mukaan korotetut korvaukset ovat seuraavat:

”Ylimääräisen vuoron korvaus nostetaan 60 eurosta 85 euroon. Työntekijäjärjestöjen kanssa yhdessä sovittuun hälytysrahakorvaukseen ei tehty muutoksia. Lisäksi työnantaja maksaa vuosiloman siirrosta kertakorvauksen, 425 euroa, mikäli vuosiloma siirretään työntekijän kanssa sopien työnantajan aloitteesta. Korvauksia maksetaan 14.12.2020 – 3.1.2021 väliselle ajalle sijoittuvasta työstä, myös takautuvasti.”

Tehy yllättyi Husin yksipuolisesta korotusilmoituksesta, mutta on ”silti pettynyt” korotuksiin, järjestöstä sanotaan Helsingin Sanomille.

Työntekijäliiton puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo Tehyn verkkosivuilla, että osapuolten neuvotteluissa luottamusmiehet pyysivät joulun ajan korvauksiin seuraavaa:

– Ylimääräisen vuoron korvauksen ja hälytysrahan korottaminen 200 euroon. (Tämän suuruista hälytysrahaa maksetaan mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.) 400 euron korvausta, jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vapaaehtoisesti vuosilomansa. (Näin korvataan esim. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja monissa muissa sairaanhoitopiireissä.) 1 000 euron kertakorvausta niille työntekijöille, joihin kohdistettiin kevään valmiuslain määräyksiä tai joita siirrettiin toisiin tehtäviin koronan vuoksi. (Näin ei toimita vielä missään päin Suomea, mutta valtaosa suomalaisista ja pääministeri Marin on sitä mieltä, että hoitajille tulisi korvata koronasta aiheutunut haitta), Rytkönen listaa.

Neuvotteluissa ei päästy sopimukseen, Rytkönen toteaa.

– Työnantaja ei nähnyt mitään tarvetta korottaa hälytysrahaa kymppiä enempää eikä ylimääräisen vuoron korvausta kahta kymppiä enempää. Jouluajan lisätyökorvaus hoitajille olisi siis ollut 10–20 euroa. Tämäkö on oikeasti Husin mielestä kannustin, jolla hoitajia vapaaehtoisesti houkutellaan töihin? hän kysyy kirjoituksessaan.

– Lisävuoron korvaus ja hälytysraha ovat ne kannustimet, joilla parhaiten ja helpoiten saadaan hoitajia vapaaehtoisesti lisätöihin esimerkiksi koronatilanteen nopeasti pahentuessa. Tehyläisten luottamusmiesten korvauspyyntö ei ollut kohtuuton. Samaa korvausta maksetaan mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Rytkösen mukaan Hus oli valmis maksamaan loman siirtämisestä 10.1.2021 saakka saman kuin muualla Suomessa.

– Kannustimen vaikutus ei kuitenkaan ole kovin merkittävä, koska lomia ei juurikaan ole Husin koronahoitajille myönnetty. Eikä tämä kannustin siksi ymmärrettävästi yksinään ollut riittävä hoitajille.

Husin ja Tehyn tiedotukset asiasta ovat olleet jyrkän erimielisiä. Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo nytkin, että ”Hus ja työntekijäjärjestöt pääsivät yhteisymmärrykseen jo aikaisemmin joulukuussa lisätyökorvauksesta sekä hälytysrahan jatkamisesta näissä poikkeusoloissa”.

– Halusimme kuitenkin työnantajana tulla vielä vastaan ja nostaa sekä laajentaa korvauksia, jotta ne, jotka haluavat olla pyhinä töissä, kokevat saavansa siitä korvauksen. Vastuullisena työnantajana toivomme ensisijaisesti, että työntekijät voisivat pitää lomansa joulun aikana, Tuominen sanoo.

Tehyn mukaan ”työnantajan esiintyminen on aiheuttanut henkilöstölle runsaasti pelkoa ja ahdistusta muutenkin hyvin kuormittuneessa tilanteessa”.

– Muissa sairaanhoitopiireissä on löytynyt ratkaisumalleja saada työntekijöitä vapaaehtoisesti ottamaan lisätyövuoroja ja joustamaan. Luottamusmiesten toive oli, että näin toimittaisiin myös Husissa.