Koronaviruksen jälkioireista kärsiviä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella paljon, Hus tiedottaa.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin jälkeen ihmisten terveydentila palaa hitaammin, kuin influenssan jälkeen.

– Kolmen kuukauden kuluttua infektion sairastamisesta 71 prosentilla on todettu keuhkokuvalöydöksiä ja neljänneksellä keuhkotoiminnan muutoksia. Löydökset ovat pääosin lieviä ja palautuvia. Sairaalapotilailla viidenneksellä on todettu neurologisia oireita, kertoi osastonylilääkäri Mari Kanerva tiedotteessa. Hän puhui Husin kevään viimeisessä koronainfossa torstaina.

Osalla koronavirusinfektion sairastaneista ilmenee yli kolme kuukautta kestäviä pitkittyneitä yleisoireita: Uupumusta on 35–65 prosentilla. Muita yleisoireita ovat alentunut keskittymiskyky, aivosumu, huimaus, hengenahdistus, yskä, painon tai kivun tunne rinnalla ja kohonnut syke

– Posttraumaattista stressiä esiintyy joka kolmannella. Lisäksi potilas voi kokea masennusta ja unettomuutta. Oirekuva sopii muun muassa autonomisen hermoston toimintahäiriöön, kertoo Kanerva.

Vielä ei tiedetä, ovatko koronavirusinfektion pitkäaikaisoireissa jälkioireet erilaisia vakavan sairauden ja kotona sairastetun lievän taudin jälkeen.

Lisäksi ei tiedetä, mikä on oireiden syntymekanismi, miten kauan oireet kestävät ja miten oireita olisi parasta hoitaa.

Hus on perustanut koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikan. Sen toiminta käynnistyy vähitellen kesän aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa poliklinikka ottaa vastaan lähetteitä Husin alueen erikoissairaanhoidosta. Kun lähetekriteerit tarkentuvat, potilaita otetaan myös avohoidosta.

– Kriteereitä ovat muun muassa sairastettu tauti ja yli kolme kuukautta jatkuneet oireet. Potilaalla voi olla myös usean elimen oireita tai muuten vaikea oirekuva, kertoi ylilääkäri Helena Liira tiedotteessa.

Liiran mukaan poliklinikan hoitomuotoja ovat esimerkiksi oireita lievittävä lääkitys, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin tuki ja toimintakyvyn kartoitus, psykologin tukikäynnit ja erilaiset omahoito-ohjelmat.

Poliklinikka kutsuu potilaat myös kohorttitutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden oirekuvaa ja vaikutuksia. Poliklinikka tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Potilailta kysytään myös suostumusta Biopankin näytteisiin, jotka mahdollistavat myöhemmät sairauden syyhyn liittyvät selvitykset.

Koronavirustartuntojen määrä on laskussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

– Husin alueella positiivisten koronavirusnäytteiden osuus on laskemassa 1,0 prosentin tasolle. Suunta on oikea, sanoi toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotteessa.

Torstaina Husin sairaaloissa oli hoidossa noin 20 koronaviruspotilasta, joista tehohoidossa on noin puolet.

Koko koronaepidemian aikana Husin sairaaloissa on ollut hoidossa yhteensä 2132 koronaviruspotilasta. Eniten hoidettavana on ollut 50–59-vuotiaita ja potilaista miehiä on ollut 58 prosenttia.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Husin alueella saanut 41 prosenttia ja 6,2 prosenttia on saanut molemmat annokset. Rokotekattavuus on hieman yli 75 prosenttia yli 50-vuotiaiden keskuudessa.

– Laumasuojan raja ei ole yksiselitteinen, mutta 70 prosentin rokotekattavuutta pidetään sellaisena, joka hillitsisi taudin leviämisen. Tämä tarkoittaa kahden rokoteannoksen saamista. Meillä on siis vielä matkaa laumasuojaan”, kertoi Tuominen.