Husin yhteishankintayksikkö Hus Logistiikka kilpailutti loppuvuodesta 2020 yleislääketieteen päivystyspalvelut uudella, innovatiivisella hankintamenettelyllä, dynaamisella toimittajarekisterillä.

Toisin kuin perinteisissä hankintamenettelyissä, dynaamiseen toimittajarekisteriin on mahdollista hakeutua koko rekisterin keston ajan kaksi kertaa vuodessa. Näin alalle tulevat uudet palveluntuottajatkin voivat hakeutua hankintamenettelyn piiriin, ja kilpailua pystytään käymään tehokkaasti koko hankintamenettelyn keston ajan.

Hus käyttää yhteispäivystyksissä oman henkilökunnan lisäksi jonkin verran myös vuokralääkäreitä. Siten varmistetaan yhteispäivystysten lääkärityövoiman riittävyys kaikissa tilanteissa. Näitä yleislääketieteen päivystyspalveluja hankitaan Jorvin ja Uuden lastensairaalan lastenpäivystyksiin sekä Meilahden, Malmin ja Lohjan sairaanhoitoalueen yhteispäivystyksiin, yhteensä 18 lääkärin verran. Hankinnan arvo on hieman alle 4,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Nyt kilpailutettu dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Sen lisäksi, että uudet palveluntuottajat voivat hakea mukaan rekisteriin kahdesti vuodessa, myös jo mukana olevat tahot voivat samaan aikaan muuttaa rekisteriin ilmoittamansa palvelun hintaa tai henkilöstöresursointia. Tämän vuoksi palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys voi muuttua.

– Dynaamisen toimittajarekisterin keskeisiä periaatteita ovat kilpailun lisääminen ja markkinoiden tehokas hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa julkisella hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankintamenettelyn valinnassa. Näin hankintalaki antaa mahdollisuuden joustavampiin menettelyihin niissä hankinnoissa, joilla on suurta merkitystä asiakkaan kannalta, kertoo Husin hankintajohtaja Timo Martelius tiedotteessa.

Husin yleislääketieteen päivystyspalveluiden toimittajarekisterissä on kaksi osaa: pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa. Palveluntuottajan on mahdollista hakeutua kummallekin osa-alueelle joko yhdessä tai erikseen.

Perustamisvaiheessa sekä pääkaupunkiseudulle että muulle Uudellemaalle muodostettiin palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys, jota Husin yksiköt voivat hyödyntää oman tarpeensa mukaan. Etusijajärjestyksen lisäksi Husilla on aina mahdollisuus järjestää minikilpailutus kaikkien osa-alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken.

– Näkisin, että päivystyspalveluiden pääasiallinen hankintamuoto tuleekin olemaan minikilpailutusten hyödyntäminen, Martelius ennakoi.

Hus pyrkii jatkossakin käyttämään sellaisia hankintamenettelyjä, jotka ovat kaikille osapuolille joustavia ja jotka kannustavat jatkuvaan hinta- ja laatukilpailuun.

Lue myös: