Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on valinnut TietoEVRYn ja Innofactorin toimittamaan arkkitehtuuri- ja sovelluskehittämistä sekä hallintaa Terveyskylä-hankkeeseen.

Terveyskylä.fi on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa ja tukevat potilasta esimerkiksi kotona tapahtuvassa pitkäaikaissairauden hoidossa, hoitotoimenpiteeseen valmistautumisessa ja kuntoutumisessa sekä nettiterapian tai verkosta löytyvän vertaistuen muodossa.

Hankinnan kohteena olevaa it-asiantuntijatyötä käytetään useissa e-terveyspalveluiden kehittämisprojekteissa vuosina 2020- 2021.

Tarjoukset saatiin seitsemältä toimittajalta: Codemen, Futurice, Innofactor, LuonaHoiva, Nortal, Protacon Solutions ja Tieto Finland. Tässä välissä viimeksi mainittu on ehtinyt vaihtaa nimensä TietoEvryksi.

Voittajiksi valittiin TietoEvry ja Innofactor. TietoEvry sai aavistuksen verran paremmat vertailupisteet, joten siltä hankitaan palveluita enintään 3 miljoonalla eurolla, Innofactorilta 2 miljoonalla.

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin hintaa ja laatua. Hinnan painoarvo oli 40 prosenttia, laadun 60 prosenttia. Tieto sai vertailuluvukseen 92,8 pistettä ja Innofactor 91,1 pistettä.

Terveyskylä-palvelu tarjoaa yksilöllisten hoitopolkujen lisäksi tietosisällön veloituksetta kaikkien käyttöön. Vuoden 2019 aikana palvelussa kävi jo yli 6,2 miljoonaa vierailijaa. ’

Käyttö on kovassa kasvussa ja vuoden 2020 alusta lähtien kävijöitä on ollut jo yli 2,9 miljoonaa.