Tivi kirjoitti viime viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin mittavasta perustietotekniikan palveluiden kilpailutuksesta.

Hus oli kilpailuttanut perustietotekniikan palveluidensa ulkoistuksen uudelleen, ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Palveluita oli toimittanut vuodesta 2011 saakka Hewlett Packard Enterprise (HPE). Sopimus oli ollut voimassa toistaiseksi.

Sairaanhoitopiiri oli päättänyt kilpailutuksen jälkeen jatkaa palveluiden hankkimista HPE:ltä, jonka tarjous oli selvästi edullisin. Husin hallitus oli päättänyt hankinnasta 14. kesäkuuta järjestämässään kokouksessa.

Asiakirjojen mukaan ulkoistussopimuksen laskennallinen arvo neljälle vuodelle on noin 140 miljoonaa euroa. Sopimuksen vuosittainen arvo on enintään 35 miljoonaa euroa.

HPE:n tarjous oli erittäin edullinen verrattuna sen kilpailijoihin. Tarjouksen vertailuhinta oli 39,2 miljoonaa euroa. Hintaero toiseksi edullisimpaan Tieto Finlandin ja Infocaren tarjoukseen oli 14,3 miljoonaa euroa HPE:n hyväksi.

Kolmanneksi kilpailutuksessa tullut Fujitsu Finland oli päätynyt valittamaan Husin hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Fujitsun tarjouksen vertailuhinta oli 63,6 miljoonaa euroa eli 24,4 miljoonaa euroa HPE:tä kalliimpi.

Fujitsu piti tarjouspyyntöä epäselvänä

Fujitsu Finland jätti markkinaoikeuteen valituksensa 24. kesäkuuta. Tivin markkinaoikeudesta saaman tiedon mukaan Fujitsu on kuitenkin myöhemmin peruuttanut valituksensa.

Markkinaoikeuden vireillä olevien hankinta-asioiden listalla ei näy muita Husin perustietotekniikan kilpailutusta koskevia valituksia, joten HPE on voittanut kilpailutuksen ja jatkaa Husin perustietotekniikkapalveluiden toimittajana

Fujitsu Finland ei ole toistaiseksi vastannut Tivin pyyntöön kommentoida valituksen peruuttamisen syytä.

Fujitsu oli valituksessaan katsonut, että Husin tarjouspyyntö on ollut niin epäselvä, että se oli antanut hankintayksilölle lähes rajattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa ja tulkinnassa.

Fujitsu mainitsi valituksessa esimerkkinä epäselvyydestä Husin vastauksen kysymykseen: ”Onko mahdollista saada toimipistelista palvelun piiriin tulevista toimipisteistä sisältäen käyttäjä- ja laitemäärät tuettavien laitteiden osalta?”

Sairaanhoitopiiri oli vastannut tähän: ”Toimittaja saa tarvittavat aineistot käyttöönsä käyttöönottoprojektin aikana.”

Fujitsu katsoi, että koska käyttäjä- ja laitemäärät ovat erittäin merkityksellisiä tietoja tukipalveluiden hinnoittelun kannalta Husin nykytoimittaja eli HPE sai edun, koska sillä oli vastauksesta riippumatta kaikki tarvittava tieto käytettävissään.

Fujitsu Finland arvioi sittemmin peruuttamassaan valituksessa, että kilpailutus syrji muita toimittajia kuin nykyistä toimittajaa eli HPE:tä.

”Hankintayksikkö on hankintapäätöksessään valinnut hankinnan kohteen uudeksi toimittajaksi Hewlett-Packard Oy:n, joka on myös hankinnan kohteen nykyinen toimittaja. Koska hankintayksikön vastaukset esitettyihin kysymyksiin eivät ole antaneet muille tarjoajille samoja ja yhdenvertaisia tietoja, kuin mitä Hewlett-Packard Oy:llä ja sen alihankkijoilla on jo ennestään ollut saatavilla koska ne ovat hankinnan kohteen nykytoimittajia, on tarjous ollut omiaan aiheuttamaan epätasa-arvoista ja syrjivää kohtelua muita kuin nykytoimittajaa kohtaan.”

Fujitsu heitti valituksessa myös epäilyn, että osa tarjouksista oli jätetty ehdollisina. Tätä se perusteli voittaneen tarjouksen poikkeuksellisen alhaisella hinnalla ja tarjouspyynnön epäselvyydellä sekä tulkinnanvaraisuuksilla.

”Osa tarjoajista on saattanut antaa yhteen tai useampaan hinnoittelukomponenttiin nollahinnan tai lähes nollahinnan, koska todellisuudessa tämän palvelun tarjoamatta jättämistä ei mahdollisesti sanktioida. Tällöin tarjouskilpailu on mahdollista voittaa poikkeuksellisen alhaisella hinnalla, jolloin hankintayksikkö joutuu hankkimaan kyseisen palvelun osan erilliseen hintaan esimerkiksi voittaneen tarjoajan alihankkijalta.”

Fujitsu näki, että epäilystä tuki myös se, että Husin HPE:ltä vuonna 2011 tekemän edellisen hankinnan arvioitu arvo oli alle neljä miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2020 Hus kertoi ostaneensa HPE:lta palveluita 22 miljoonalla eurolla.

Lue seuraavaksi: