Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on uusimassa perustietotekniikan palvelukokonaisuutta. Hilmaan jätetyn hankintailmoituksen perusteella sairaanhoitopiiri hakee palveluille toimittajaa, joka ottaa kokonaisvastuun laajasta palvelukokonaisuudesta.

Sopimuksen kestoksi mainitaan 36 kuukautta, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Kilpailutus on avoinna vappuun eli 30.4. asti.

Palveluiden tarkoituksena on varmistaa Husin toiminnan jatkuvuus tietotekniikan ja tietoturvan osalta, ilmoituksessa kuvaillaan.

Ilmoituksen mukaan tärkeitä palvelulla tavoiteltavia seikkoja ovat muun muassa automaatiotason nostaminen läpi palveluiden, palvelulaadun takaaminen myös erityistilanteissa sekä palveluiden kyvykkyys kehittyä ja muuttua vastaamaan uusia tarpeita.

Hankinnan arvioitua kokonaisarvoa ei ole kerrottu.