Hus pohtii täysin uudentyyppisen yhteistyömallin aloittamista jonkin terveyspalveluyrityksen kanssa.

Jo nyt Hus tekee paljon yhteistyötä yksityissektorin kanssa palveluseteleiden ja ostopalveluiden kautta. Sairaanhoitopiiri on maksanut tämän vuoden tammi–lokakuussa kymmenelle suurimmalle palveluntuottajalleen yli 23 miljoonaa euroa.

Uudentyyppisessä yhteistyömallissa Hus etsisi kilpailutuksella kumppanin, jonka kanssa se kävisi kriittisesti läpi palvelutuotantoaan. Tarkoitus on toimitusjohtaja Aki Lindénin mukaan tunnistaa erikoisalat tai toiminnot, joihin tulevaisuudessa kohdistuu tarve lisätä tuotantoa.

– Selvittäisimme sen, voisiko kapasiteetin lisäyksen tehdä muuten kuin omaa palvelutuotantoa lisäämällä, Lindén toteaa.

Asiantuntijatyön lisäksi kumppanuussopimus sisältäisi myös option ostopalveluista.

Ostopalveluoptio toimisi koukkuna terveyspalveluyrityksille. Sillä Hus varmistaisi, että kilpailutukseen osallistuu varteenotettavia kumppaniehdokkaita – sellaisia, jotka voisivat mahdollisesti ottaa Husilta ulkoistettavia palveluja tuotettavakseen.

Lindénin mukaan Hus myös on lähtökohtaisesti hakemassa laajempaa yhteistyötä, ei pelkkää konsulttityyppistä palvelua.

Voi kuitenkin käydä niin, että selvityksen jälkeen päätetäänkin lisätä omaa tuotantoa.

– Päätösvalta jäisi Husille. Emme kilpailutuksessa lupaa ulkoistaa, Lindén sanoo.

Jos alihankinnan hyödyntäminen kuitenkin todettaisiin kannattavaksi, Husin ei tarvitsisi järjestää palvelukokonaisuudesta uutta kilpailutusta.

Hus ja terveyspalvelutuottaja sitoutuisivat pitkäaikaiseen, enintään kymmenen vuoden sopimukseen. Sopimus on tarkoitus rajata euromääräisesti, mutta ei tiettyä erikoisalaa tai toimintaa koskevaksi.

Kumppanin metsästyksen taustalla on kilpailu valinnanvapauspotilaista. Potilaat ovat lähettävän lääkärin avustuksella voineet valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa julkisista sairaaloista vuodesta 2013 alkaen.

Muualla Suomessa osa valinnanvapauspotilaista on päätynyt kiertoteitse yksityiseen hoitopaikkaan, jos se on toiminut julkisen sairaalan alihankkijana. Kyse ei ole ollut palveluseteli- tai ostopalvelutoiminnasta.

Husissa nähdään, että alihankkijan käyttäminen laajentaisi merkittävästi myös Husin mahdollisuuksia hoitaa valinnanvapauspotilaita. Husin sairaalaan tuleva lähete voitaisiin ohjata alihankkijalle siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiirin oma tuotantokapasiteetti ei riitä.

Sairaanhoitopiirin hallitus lykkäsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa, joka on ensi viikolla.