Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on käynnistänyt kilpailutuksen tietotuotannon- ja Epic-asiantuntijoiden asiantuntijapalveluista. Kilpailutuksen arvioitu kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa.

Hilma-palvelussa julkaistun hankintailmoituksen mukaan haettavien konsulttien työtehtävät liittyvät raportointiin, tietovarastointiin, arkkitehtuuritöihin, tietojohtamiseen ja Epic-järjestelmään. Husilla on käytössään Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka valmistaja on yhdysvaltalainen Epic.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä tietotuotannon ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden volyymi ja tarve tulevat kasvamaan entisestään ja myös hyvinvointialueilla on kokonaan uudenlaisia tarpeita tiedonhallinnan kehittämiseen liittyen”, hankintailmoituksessa todetaan.

Hankinta jaetaan kymmeneen osa-alueeseen ja kunkin osa-alueen sisällä muodostetaan ensisijaisuusjärjestys. Kutakin osa-aluetta koskevat omat laatuvaatimukset.

“Tällä kilpailutuksella hankittavien ict-asiantuntijapalveluiden kokonaisarvo neljälle vuodelle on arvion mukaan noin 40 miljoonaa euroa. Kokonaisarvo voi jäädä huomattavasti pienemmäksi ja tähän vaikuttaa erityisesti se, miten uuden Uudenmaan alueen hyvinvointialueet toteuttavat omaa tiedolla johtamista ja kuinka paljon nämä tulevat tukeutumaan Husin jo olemassa oleviin tietoteknisiin ratkaisuihin”, tarjousasiakirjoissa mainitaan.