Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ja Digital Workforce ovat solmineet ohjelmistorobotiikan palveluista jatkosopimuksen. Uusilla roboteilla Hus aikoo vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten aikaa entistä laajemmin kliinisiin tehtäviin ja potilastyöhön.

Hus on hyödyntänyt ohjelmistorobotiikkaa (Robotic Process Automation, RPA) vuodesta 2015 lähtien. Ohjelmistorobotiikalla tehostetaan käyttäjien HUSin tietojärjestelmissä tekemää manuaalista toistuvaa työtä. Hus hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa sekä hallinnollisen että potilashoitoon liittyvän työn rutiiniprosessien automatisointiin.

Syyskuussa 2020 Husilla oli tuotannossa noin 80 ohjelmistorobotiikalla automatisoitua prosessia. Ohjelmistorobotiikalla automatisoidaan muun muassa sähköisten lähetteiden käsittelyä ja lajittelua, covid-19-lähetteitä sekä testituloksia ja leikkausalitarvikkeiden toimitusketjua.

Ohjelmistorobotiikkaa on Husissa laajennettu esimerkiksi koneoppimisen ratkaisulla. Pelkästään virtuaalilähetteiden käsittelyn automatisoinnilla on kyetty vapauttamaan vuosittain noin 10 hengen työaika muihin työtehtäviin.

– Jo tehtyjen automatisointien avulla olemme pystyneet vapauttamaan tuhansia tunteja hoitavan henkilöstön aikaa potilaiden kohtaamiseen. Juuri terveydenhuollon ammattilaisten ajan vapauttamineen kliinisiin tehtäviin ja potilastyöhön entistä laajemmin onkin digitalisaation ja automatisoinnin tärkein tavoite. Huoli terveydenhuollon henkilökunnan riittävyydestä on pidemmän ajan trendi, jota akuutti koronakriisi on voimistanut entisestään, kertoo Tivi-lehdessä ict-tuotantojohtaja Risto Laakkonen Husilta.

Digital Workforce on toiminut Husin ohjelmistorobotiikan palvelutoimittajana vuoden 2015 pilotoinneista lähtien. Ohjelmistorobotiikan kokonaishankinnasta solmittiin syyskuussa 2020 uusi monivuotinen palvelusopimus. Se on suurin Pohjoismaissa tehty ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation palvelusopimus.

Sopimus pitää sisällään minuuttilaskutteisen ohjelmistorobotiikan pilvipalvelun, digitalisoitujen prosessien ylläpitopalvelun, asiantuntijatyötä kohteiden tunnistamiseen ja tekniseen toteutukseen sekä mahdollisuuden älykkään prosessiautomaation komponenteille.

– Valitsemamme ohjelmistorobotiikan hankintamalli eli käyttöpohjainen veloitus auttaa meitä hyödyntämään nopeasti digitalisaatiota ja skaalaamaan käyttöä tarpeen mukaan. Erityisesti Apotin käyttöönottojen datamigraatiotyön vaatima hetkittäinen lisäkapasiteetti ruuhkahuippujen purkamiseksi on saatu käyttöön vaivattomasti, ilman erillisiä investointeja, Husin tietojärjestelmäpäällikkö Juha Siitonen sanoo.