Koronaviruspotilaiden määrä Husin teho- ja vuodeosastoilla on lisääntynyt viime viikkoina, ja lähipäivinä kiireetöntä hoitoa joudutaan vähentämään, jotta voidaan varmistaa riittävä määrä henkilökuntaa koronaviruspotilaille ja muille kiireellistä hoitoa tarvitseville.

Siirrettävien toimenpiteiden ja hoitojaksojen määrä ei ole tiedossa. Tavoitteena on vähentää kiireetöntä hoitoa vain sen verran kuin on välttämätöntä.

Husissa on nyt koronavirustartunnan vuoksi vuodeosastolla 45 potilasta ja tehohoidossa 17 potilasta. Käytössä olevat tehohoitopaikat ovat täyttymässä, ja tämän vuoksi Kirurgiseen sairaalaan avataan ensi viikolla uudelleen 10-paikkainen teho-osasto koronaviruspotilaille. Jo huhtikuussa Kirurgiseen sairaalaan avattiin teho- ja vuodeosastopaikkoja koronaviruspotilaille, mutta teho-osasto suljettiin vähäisten potilasmäärien vuoksi loppukesällä.

Kaikkein kriittisin tekijä koronaviruspotilaiden hoitopaikkojen järjestämisessä on henkilöstön riittävyys, sanoo Hyks sairaanhoitoalueen johtava ylihoitaja Marja Renholm.

– Tavoitteenamme on, että henkilöstösiirrot koronaviruspotilaiden hoitoon tehdään tasapuolisesti eri toiminnoista ja siten vaikutukset eri erikoisaloihin ja yksiköihin ovat niin vähäiset kuin mahdollista, Renholm sanoo tiedotteessa.

Koronaviruspotilaiden hoidon lisäksi Husissa turvataan muiden kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoito sekä valtakunnalliset vastuut, kuten elinsiirrot. Siksi Husista siirretään kuluvalla viikolla muutama koronaviruspotilas Turun ja Kuopion yliopistollisiin sairaaloihin tehohoitoon.

– Siirrettävät potilaat valitaan huolellisesti ja heidät kuljetetaan ambulanssilla, sanoo toimialajohtaja Ville Pettilä.