Hus aloitti lokakuussa tutkimushoitajakoulutuksen, koska tutkimustyöhön erikoistuneiden hoitajien puute on estänyt kliinisten tutkimushankkeiden vastaanottamista.

Vastaavaa koulutusta ei aiemmin ole ollut Husissa.

– Koulutettua, hyvää tutkimushenkilökuntaa on vaikea tempaista äkkiä projektiin, sanoo Husin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta.

Koulutus on kansallisen lastenlääkkeiden tutkimusverkoston Finpedmedin toiminnanjohtajan Pirkko Lepolan kehittämä. Se on toteutettu Taysissa kerran. Hoitajat valmistuivat viime tammikuussa.

Asetus poikii lastenlääketutkimuksia

Kurssi on alun perin suunniteltu lastenlääkkeiden tutkimusta varten. Syynä on oletus, että nimenomaan lastenlääkkeiden tutkimusten määrät kasvavat huomattavasti EU:n lastenlääkeasetuksen vuoksi. Asetus edellyttää, että markkinoille tulevat lääkkeet tutkitaan yleensä myös lapsilla.

Asetus tuli voimaan jo 2007, mutta tutkimusten aloittamisille on ollut pitkiä lykkäysaikoja.

– Seuraavien viiden vuoden aikana EU:ssa pitäisi rekrytoida 500000 lasta näihin tutkimuksiin, Pirkko Lepola kertoo.

Taysissa kaikki hoitajat kouluttautuivat nimenomaan lastenlääketutkimuksiin. Husissa koulutukseen otettiin hoitajia sekä lastenosastoilta että joiltakin aikuisten osastoilta.

Anne Pitkärannan mukaan tutkimushenkilökunnan tarvetta on erityisesti neurologian ja keuhkosairauksien aloilla.

Tavoitteena sata koulutettua hoitajaa

Husissa toiveena on saada tarpeeksi tutkimushoitajan työtä osaavia henkilöitä, joita pystytään joustavasti irrottamaan omasta kliinisestä työstä sen verran ja silloin, kun tutkimus tarvitsee. Sijaisten saanti loma-aikoina tehtäviin tutkimuksiin paranee.

Samalla tulee tutkimusmyönteisiä lähettiläitä normaaliinkin työhön.

– Samalla tulee tutkimusmyönteisiä lähettiläitä normaaliinkin työhön, Anne Pitkäranta sanoo.

Maaliskuussa alkaa todennäköisesti seuraava kurssi.

Pitkärannan mielestä olisi hyvä, että koulutuksen saa vuosien mittaan noin sata hoitajaa. Tämä tosin riippuu siitä, kuinka paljon kurssitetut hoitajat alkavat saada tutkimustöitä tehtäväkseen. Jos tutkimuksia ei tule, ei tarvita henkilökuntaakaan.

Taysin tammikuussa valmistuneelta kurssilta kukaan ei ole toistaiseksi päässyt tutkimushoitajan tehtäviin. Lastenlääketutkimuksia ei ole käynnistynyt.

Pirkko Lepolan mukaan varhaisen vaiheen tiedusteluja on Finpedmediinkin tullut, mutta ne eivät ole johtaneet tutkimusten aloittamiseen ainakaan vielä.

– Näitä saattaa alkaa useampi samanaikaisesti myös Suomessa, Lepola pohtii.

Taysissa ei tällä hetkellä ole suunnitteilla uutta tutkimushoitajakurssia.

Tyks aloittaa kurssin helmikuussa. Lepolan mukaan myös Oys ja Kys harkitsevat koulutusten aloittamista.