Husissa aletaan kehittää menetelmää, jonka avulla tunnistetaan covid-19-taudin keuhkomuutokset ja vaikeimman tautimuodon riskissä olevat henkilöt AusculThing-ratkaisun avulla.

Suurella osalla kaikkein vakavimmista covid-19-taudin oireista kärsivistä on sydän- tai keuhkotoimintaan liittyvä piilevä tai diagnosoitu sairaus ja heidän keuhkojensa toiminta pettää joko äkillisesti tai vähitellen. Näiden potilasryhmien tunnistamiseen ja sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tilan arviointiin ja seurantaan ei kuitenkaan ole käytettävissä luotettavia menetelmiä.

Nykyisin keuhkojen toimintaa arvioidaan kuuntelemalla hengitysääniä stetoskoopilla, mikä perustuu kuuntelijan subjektiivisiin aistimuksiin, tai kuvantamis- ja keuhkofunktiotutkimuksilla, joiden saatavuus on rajallista. Tavallisen stetoskoopin hankaluutena on se, että osa hengitysäänten muutoksista on niin vähäisiä, ettei ihmiskorva pysty niitä kuulemaan.

Husissa aletaan siksi kesän aikana kehittää menetelmää, jolla pystytään tunnistamaan AusculThing-ratkaisuilla covid-19-taudin etenemistä ja sen keuhkoille aiheuttamia muutoksia.

Kehityshankkeessa AusculThing-ratkaisuun kerätään elektronisella Thinklabs One®-stetoskoopilla sekä riskiryhmiin kuuluvien että sairaalahoidossa olevien covid-19-potilaiden hengitys- ja sydänääniä, jotka tallennetaan sähköisessä muodossa. Äänistä etsitään, suodatetaan ja vahvistetaan taudin eri vaiheiden keuhkomuutoksille tyypillisiä äänitaajuuksia signaalinkäsittelyn keinoin ja seurataan näissä tapahtuvia muutoksia taudin eri vaiheissa. Hengitysääniä verrataan potilaan oireisiin, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin sekä annettuun lääkehoitoon.

Näiden tietojen perusteella kehitetään algoritmejä, jolla covid-19-potilaiden keuhkotilanteen arviointi onnistuu nopeasti niin osastolla kuin muuallakin seurannassa olevilla potilailla.

Kullakin keuhkosairaudella on oma taajuutensa tai signaalin laadun muutos. Menetelmää kehitetään tunnistamaan myös muita huonossa hoitotasapainossa olevia tai riskiryhmään kuuluvia potilaita, kuten keuhkoahtaumatautia, astmaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavia.

– Hanke on osa Husin laajempaa digitaalisuushanketta, joka mahdollistaa muun muassa osastoilla tapahtuvan potilasseurannan ja etävastaanotot monille eri potilasryhmille, hanketta vetävä lasten kardiologian erikoislääkäri, LT Ilkka Jaakkola Husin lasten ja nuorten sairauksista kertoo tiedotteessa.

AusculThing-ratkaisuja on kehitetty Suomessa muun muassa lasten sydänten sivuäänien tunnistamista varten ja aikuispotilailla esiintyvän aorttaläpän ahtauman diagnosointiin ja seurantaan. AusculThingin kokonaisratkaisujen teollisina kumppaneina ovat yhdysvaltalainen elektronisten stetoskooppien valmistaja ThinkLabs, pilvipalveluita tuottava Castor EDC ja tablettitietokoneiden valmistaja Samsung.