Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) aikoo pyörtää päätöksensä lähteä mukaan valtakunnalliseen julkisen sektorin Taimi-työterveyshuoltoyhtiöihin. Konserni olisi koostunut valtakunnallisesta emoyhtiöstä ja maakunnallisista tytäryhtiöistä.

Husissa pidetään ajatusta Kevan, kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteisestä työterveysyhtiöstä periaatteessa toteuttamiskelpoisena. Hankkeeseen on Husin mielestä kuitenkin lähtemässä liian pieni määrä tahoja.

Pelkästään Husin työterveyden huollettavat vastaisivat lähes 30 prosenttia koko yhtiön huollettavista. Uudellamaalla heitä olisi kolmannes.

Näin ollen Husin hankkeelle asettamat tavoitteet eivät todennäköisesti toteutuisi.

Kun päätös lähteä mukaan Taimi-yhtiöihin joulukuussa tehtiin, Husissa visioitiin, että yhtiön kautta julkisen sektorin työterveyshuoltoa ja sen vaikuttavuutta voitaisiin kehittää. Myös uutta terveysteknologiaa haluttiin ottaa käyttöön työterveyshuollossa. Nämä edellyttävät Husin mielestä riittävän suuria toimintavolyymejä.

Toiseksi yhteinen työterveysyhtiö olisi tukenut potilaiden palveluketjuja ja mahdollisuutta käyttää Husin diagnostisia ja konsultaatiopalveluja. Kunnat ovat olleet vuoden 2019 alusta velvoitettuja yhtiöittämään yrityksille työterveyshuoltolain mukaisesti tarjotut sairaan- ja terveydenhuoltopalvelut, mutta tämän toiminnan ja kunnan henkilöstölle tarjotun työterveyshuollon erottaminen on käytännössä vaikeaa.

Jos kunta ulkoistaa työterveyshuoltonsa, nämä potilaat eivät enää voi käyttää Husin tuottamia diagnostisia palveluja.

Kolmanneksi Hus myös halusi turvata ja parantaa sen oman henkilöstön työterveyshuoltopalveluja.

Nyt Husissa katsotaan, että Taimi-yhtiöiden väestöpohja on muodostumassa niin pieneksi, että se asettaa kyseenalaiseksi mahdollisuudet esimerkiksi uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Yhtiön toiminnan käynnistäminen valmistelussa mukaan ilmoittautuneiden tahojen kanssa ei Husin silmissä tuo myöskään erityistä etua sen diagnostiikkapalvelujen käytön jatkuvuuden suhteen. Uudeltamaalta kiinnostuksensa valmisteluun olivat Husin lisäksi ilmoittaneet vain Lohja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Hanko.

Lisäksi Taimi-yhteistyö parantaisi Husin työntekijöiden työterveyshuollon palveluiden saatavuutta lähinnä vain Lohjan alueella.

Näistä lähtökohdista käsin Husin ei katsota olevan perusteltua lähteä mukaan hankkeeseen.

Husin kuitenkin halutaan edelleen jatkavan toimenpiteitä työterveyshuollon saattamiseksi osaksi suurempaa kokonaisuutta. Hus olisi kaivannut Taimi-yhtiöihin etenkin muita pääkaupunkiseudun kaupunkeja, ja näiden suuntaan se tähyää yhä yhteistyötoiveissa.

Toisena mahdollisuutena on yhteisten työterveyshuollon ratkaisujen etsiminen muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa.

Husin hallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan.

Mediuutiset kertoi Taimi-yhtiöiden valmistelusta laajasti viime syksynä. Jo tuolloin hanke jakoi kuntakenttää, kun Keva luotsasi hanketta eteenpäin. Yksityiset yritykset puolestaan suhtautuivat jättimäiseen kilpailijaan varautuneesti.