Maratonjuoksijan sydänmerkkiaineet nousevat ohimenevästi korkealle. Merkkiaineiden nousu on harmiton ilmiö, joka on kuitenkin syytä tunnistaa, ettei sen perusteella tehdä väärää diagnoosia sydäninfarkista tai sydänlihastulehduksesta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kardiologit tutkivat vuosi sitten Paavo Nurmi Marathonin juoksijoita tarkoituksena saada lisätietoja maratoniin liittyvistä sydänriskeistä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sydäninfarktin diagnostiikassa käytettyjen sydänmerkkiaineiden eli troponiinien määrä nousi maratonjuoksun jälkeen 95 prosentilla tutkituista juoksijoista.

Maratonin jälkeen mitatut troponiiniarvot olivat keskimäärin kolmin- ja jopa yli viisinkertaiset infarktirajoihin verrattuna. Nuorilla troponiininousut merkkiainepitoisuuksissa olivat selvästi suurempia kuin keski-ikäisillä.

Tyksin tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka usein troponiinit nousevat poikkeaviksi ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat.

Erityisesti tutkijoita kiinnosti se, liittyykö juoksijoiden sydänperäisen troponiinitason nousu alkavaan sepelvaltimotautiin tai onko se yhteydessä hauraan valtimoplakin merkkiainepitoisuuksiin.

Maratonin juoksemiseen tiedetään liittyvän hetkellisesti hieman lisääntynyt sydäninfarktiriski. Riskiin yleisin syy on sepelvaltimoiden äkillinen tukkeutuminen.

– Tutkimuksemme mukaan nopeasti ohimenevät troponiinitason nousut eivät johdu sepelvaltimotaudista tai viittaa siihen. Nousu ei näytä aiheutuvan myöskään muun lihaksiston ylirasituksesta, kardiologian professori, Tyks Sydänkeskuksen johtaja Juhani Airaksinen kertoo tiedotteessa.

– Troponiinitasojen nousu raskaan fyysisen rasituksen jälkeen on asia, joka on vielä hiukan huonosti tunnettu lääkärikunnassa.

Tämän vuoksi ilmiö voi johtaa jopa väärään diagnoosiin.

Maratonin jälkeiset nousut merkkiainepitoisuuksissa ovat lyhytaikaisia.

Arvot palautuvat jo vuorokauden tai kahden sisällä tavanomaisiksi, toisin kuin silloin, jos kyseessä on sydäninfarkti tai sydänlihastulehdus. Tällöin troponiinitasot säilyvät korkeina pitempään.