Huonoennusteisia verisyöpiä koskeva tutkimushanke on saanut yksilöllistetyn lääketieteen ERA PerMed -rahoitusta lähes 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana kolme Helsingin yliopistossa toimivaa tutkimusryhmää.

Professori Satu Mustjoki johtaa yhtä rahoituksen saaneista kansainvälisistä konsortioista, ja samassa konsortiossa on mukana myös tutkimusjohtaja Tero Aittokallion ryhmä. Lisäksi professori Olli Kallioniemen ryhmä on mukana toisessa rahoituksen saaneessa konsortiossa.

Professori Satu Mustjoen tutkijakonsortion tavoitteena on kehittää uusia hoitoja verisyöpiin, joilla on yleensä erittäin huono ennuste. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa niin sanotut kypsät T-soluleukemiat ja lymfoomat.

– Nämä sairaudet koostuvat erilaisista syöpätyypeistä, mutta niillä on myös yhteisiä piirteitä, kuten mutaatiot JAK/STAT-signalointireitin geeneissä. Pyrimme ymmärtämään näiden sairauksien syntyä ja kehitystä, jotta voisimme löytää yksilöllisiä, tehokkaita hoitokeinoja näille potilaille, Mustjoki kertoo tiedotteessa.

Helsingin yliopiston tutkimusryhmille on osoitettu koko rahoituspotista yhteensä 700 000 euroa. Muut hankkeen tutkimusryhmäst tulevat Saksasta, Itävallasta ja Kanadasta.

ERA PerMed on Euroopan komission ja kansallisten tutkimusrahoitusorganisaatioiden muodostama verkosto, joka tukee yksilöllistä lääketiedettä edistäviä tutkimusprojekteja. Rahoitusta myönnetään vain kansainvälisille hankkeille, ja tutkijoita rohkaistaan monitieteellisyyteen. Rahoitettavien hankkeiden tulee yhdistää perustutkimusta sekä kliinistä tutkimusta laskennallisiin menetelmiin.