Lääkäriliiton hallitus antaa julkisen varoituksen ortopedian ja traumatologian professorille Teppo Järviselle. Syy on epäkollegiaalinen käytös.

– Järvinen on rinnastanut muutamien kollegoiden toimintaa mielikuvilla rikolliseen tai epäeettiseen toimintaan, kun hän on puhunut Käypä hoito -suositusten laatijoista, Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju sanoo.

Varoitus julkaistaan ensi viikon perjantaina Lääkärilehdessä.

Kollegiaalisuuskantelun Teppo Järvisestä teki Psykiatriyhdistys. Kantelusta kertoi professori Erkki IsometsäDuodecim-lehdessä kesäkuussa.

Kantelun taustalla oli Psykologiliiton viime marraskuussa järjestämä tilaisuus, jossa Järvinen esitti suomalaisten psykiatristen hoitosuositusten laatijoita korruptoituneiksi.

Toimintatavoista ja järjestelmistä on Marjo Parkkila-Harjun mukaan syytä keskustella avoimesti ja kriittisestikin, mutta ei yksittäisiä henkilöitä leimaten.

– Yksittäisiä kollegoita ei pidä syyttää epäeettisestä toiminnasta, kun he ovat yleisen toimintatavan mukaisesti olleet laatimassa Käypä hoito -suosituksia. Järjestelmää ja toimintatapoja voi arvostella, mutta se pitää tehdä kollegiaalisesti, hän sanoo.

Parkkila-Harjun mukaan Lääkäriliitto kannustaa keskusteluun ja avoimuuteen sidonnaisuusasioissa.

Teppo Järvinen puolestaan sanoo aiheesta ensimmäisenä uutisoineessa Suomen Kuvalehdessä varoituksen osoittavan, että liitto on epäterveellä tavalla sidoksissa lääketeollisuuteen. Hän ei halunnut kommentoida varoitusasiaa Mediuutisille.

Varoitus perustuu Parkkila-Harjun mukaan Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeiden kohtaan 5 ja eettisten ohjeiden kohtaan 2.

Parkkila-Harjun mukaan varoituksia annetaan harvoin.

Edellisen julkisen varoituksen sai eläkkeellä oleva infektiotautien professori Ville Valtonen vuonna 2015 sisäilma-asioihin liittyvistä kovasanaisista kollegakommenteista televisio-ohjelmassa.