Huoltovarmuuskeskus tiedottaa allekirjoittaneensa metsäkonserni UPM:n kanssa yhteistyösopimuksen mahdollisuudesta hankkia merkittävä määrä suojaimia Kiinasta.

Yhteistyösopimuksen mukaan UPM:n hankintaorganisaatio etsii suojainten toimittajat sekä neuvottelee toimitusehdot. Jatkossa yhteistyö voisi koskea myös muita tuotteita.

UPM on jo hankkinut näytesuojaimet yli kymmeneltä esivalitulta toimittajalta, ja suojaimia on testattu VTT:llä. Kaikki testatut tuotteet ovat olleet vaatimukset täyttäviä kirurgisia suu-nenäsuojaimia.

Huoltovarmuuskeskus huomauttaa, että päätöksen toimittajasta ja tilauksesta sekä varsinaisen hankinnan tekee kaikissa tapauksissa Huoltovarmuuskeskus (HVK).

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan UPM toimii asiassa yleishyödyllisessä tarkoituksessa, eli on asettanut hankinta-ammattilaisiaan HVK:n käyttöön eikä ota avustamisesta korvausta.

HVK kertoo olleensa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteydessä UPM:ään jo joitakin viikkoja sitten mahdollisesta yhteistyöstä.

HVK kertoo hankintaprosessin noudattaneen UPM:n hankintakäytäntöjä. Kun otetaan huomioon olosuhteet markkinoilla, UPM on pyrkinyt HVK:n mukaan edistämään asiaa mahdollisimman nopeasti.

– Kansainvälisen koronapandemian aikana terveydenhuollon käyttöön tulevien suojavarusteiden saatavuus on vaikeutunut. Huoltovarmuuskeskus pitää erittäin arvokkaana sitä yhteistyötä, mitä suomalaisten Kiinassa toimivien yritysten kanssa on suojavarusteiden saatavuuden parantamisessa saatu aikaan, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen va. toimitusjohtaja Janne Känkänen tiedotteessa.

UPM on toiminut yli 20 vuotta Kiinassa, missä yhtiöllä on erikoispaperitehdas ja tarralaminaattitehdas Changshussa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.