Huoltovarmuuskeskus (HVK) hankkii 19. tammikuuta ministeriöiltä saamansa toimeksiannon mukaisesti ensimmäiset erät koronakotitestejä koululaisten käyttöön, vähintään 6 miljoonaa kappaletta. Hankintojen kokonaiskustannus saa olla korkeintaan 10 miljoonaa euroa sisältäen logistiikan.

Toimitukset jakautuvat useammalle viikolle, ensimmäisiä testejä voidaan odottaa kuntiin noin kolmen viikon kuluttua. Testit tulevat ensisijaisesti perusopetuksen, lukioiden ja ammattioppilaitosten käyttöön.

Myös kaikki testien käyttöön liittyvä ohjeistus, kuten miten ja missä testejä käytetään ja ketkä niitä käyttävät, kuuluu käytännön testaukset organisoiville toimijoille, ei HVK:lle.

Toimeksiantoon liittyy riskejä, joista merkittävimpiä ovat vaikeasta markkinatilanteesta johtuvat saatavuuteen, toimitusaikoihin ja logistiikkaan liittyvät riskit, toteavat ministeriöt toimeksiannossaan. Lisäksi yleisesti vallitsevan vaikean pandemiatilanteen vaikutuksia toimeksiannon toteuttamiseen on vaikea arvioida.

Huoltovarmuuskeskus on selvittänyt kotitestien markkinatilannetta ja analysoinut tarjouksia suurten hankintamäärien kannalta. Ministeriöt painottavat hankinnoissa yhteistyön tärkeyttä ja poikkeuksellista, HVK:sta riippumatonta kiireellisyyttä.

”On selvää, että testejä ei saada kaikkiin paikkoihin yhtä aikaa.”

”On selvää, että testejä ei saada kaikkiin paikkoihin yhtä aikaa. Ensimmäisiä toimituksia kuntiin voidaan odottaa noin kolmen viikon kuluttua. Käytännössä testejä jaetaan HVK:lle osoitettuihin yhteyspisteisiin sitä mukaa kun niitä hankintojen kautta saadaan”, hallintojohtaja Rain Mutka Huoltovarmuuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.

HVK saattaa hänen mukaansa myös saada ohjeistusta testien toimitusten kohdentamisesta esimerkiksi tautitilanteesta johtuen.

Valtio sitoutuu talousarviomenettelyllä järjestämään rahoituksen ja korvaamaan Huoltovarmuuskeskukselle jälkikäteen kaikki tehtävän hoidosta koituneet kustannukset.