Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Huoltovarmuuskeskusta tekemään lisähankinnan, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitettuja suojavarusteita. STM tiedotti asiasta torstaina.

Lisähankinnalla on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän omia hankintoja.

STM esittää hankittavaksi kirurgisia maskeja 60 miljoona kappaletta, suojakäsineitä (ensisijaisesti nitriilikäsineitä) 200 miljoonaa kappaletta ja monikäyttöisiä suojavisiireitä 5 miljoonaa kappaletta.

Hankintojen kokonaisarvo on arviolta korkeintaan 41 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).

Hankittavien tuotteiden on täytettävä niitä koskevat vaatimukset määritellyissä käyttötarkoituksissa.

Suojavarustetilanne on tällä hetkellä melko hyvä, mutta koronavirustartuntojen määrän kasvuun on varauduttava kaikkialla Suomessa. STM kehottaakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita varmistamaan, että niillä on riittävästi suojavarusteita ja tarvittaessa tekemään lisähankintoja.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset vastaavat itse suojavarusteita koskevista hankinnoistaan. Palvelujärjestelmän omia ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesityksiin.

STM on tänä vuonna tehnyt suojavarusteista yhteensä kahdeksan hankintaesitystä Huoltovarmuuskeskukselle.