Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta laajenee. Nyt huoltajat näkevät alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Aiemmin oikeus on koskenut vain alle 10-vuotiaita lapsia.

Huoltajat voivat jättää Omakantaan uusimispyyntöjä lapsen reseptiin ja antaa suostumuksen terveystietojen tarkasteluun hoitotilanteessa.

– Puolesta-asioinnin laajentuminen alle 10-vuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää sitä, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Outi Lehtokari tiedotteessa.

Hoidettava asia ja siihen liittyvien päätösten vaativuus vaikuttavat arvioon päätöskyvystä. Kun terveydenhuollon ammattilainen arvioi lapsen tai nuoren kykeneväksi käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, hän saa päättää myös yhteydenotosta ja tietojen antamisesta huoltajilleen.

Päätöskykyisen alaikäisen tietojen antamista huoltajille ei automaattisesti kielletä, vaan nuorelta kysytään, miten hän haluaa toimittavan. Vastedes huoltajat näkevät lapsensa tiedot Omakannassa, kun lapsi ei vielä kykene itse päättämään hoidostaan, ja kun päätöskykyiseksi arvioitu nuori haluaa tietojen näkyvän huoltajille.

– Kokemuksen mukaan suuri osa päätöskykyisistä nuorista haluaa vanhempiensa olevan tietoisia hänen hoidostaan. Monet nuoret myös asioivat terveydenhuollossa yhdessä vanhemman kanssa, kertoo ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola THL:stä tiedotteessa.

Päätöksiin kykenevän alaikäisen oikeus päättää itse hoidostaan ja tietojen luovuttamisesta huoltajille ei ole uusi. Alaikäisen asemasta ja huoltajien tiedonsaantioikeudesta on säädetty potilaslaissa jo vuonna 1992.

Osalle terveydenhuollon toimijoista alaikäisen päätöskyvyn arviointi on jokapäiväistä rutiinia, toisille se tulee kohdalle vain harvoin. Nuoren kannalta asia on kuitenkin aina yhtä tärkeä.

– Jatkossa arvio alaikäisen päätöskyvystä ja alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille kirjataan potilastietojärjestelmään käyntien ja reseptien yhteyteen. Sähköiset asiointipalvelut, kuten Omakanta, päättelevät tämän tiedon perusteella, mitkä tiedot voidaan näyttää huoltajille, Lehtokari kertoo.