Lääkäriliitto ihmettelee tieteeseen kohdistuvia uusia leikkauksia. 35 miljoonaa euroa saattaa tuntua pieneltä summalta, jos puhutaan tutkimus- ja kehitystoiminnan bruttokansantuoteprosenteista.

Tämä on kuitenkin harhaa, sillä tutkimus on pitkäjänteistä työtä ja sen rahoituksen pitäisi sen mukaisesti olla vähintään vakaata.

– Tutkimusrahoituksen on oltava johdonmukaista, jotta ei aiheuteta epävarmuutta tutkijoiden piirissä. Vaarana on, että lahjakkaat tutkijat siirtyvät ulkomaille tekemään tutkimustyötään. Sellainen kehitys köyhdyttäisi suomalaista tiedeyhteisöä, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

35 miljoonan leikkaus lopettaa monivuotisia projekteja ja estää uusien projektien käynnistämisen. Kaiken lisäksi ilmassa leijuu Veikkauksen tuotoista tulevan rahoituksen väheneminen.

Tutkimuksen välttämättömyys näkyy selvästi kriisien aikana. Uuden viruksen tunnistamista, testaamista, tartuttavuutta ja hoitoa ei olisi voitu kehittää ilman vankkaa tieteellistä osaamista ja infrastruktuuria.

Lääketieteellinen tutkimus on tärkeää koko terveysalan kasvustrategian näkökulmasta, mikä ei valitettavasti näy määrärahojen kehityksessä. Esimerkiksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetty rahoitus on laskenut 100 miljoonasta noin 20 miljoonaan runsaan kahdenkymmenen viime vuoden aikana.

Tällä ns. VTR-rahoituksella tehty kliininen tutkimus on tuottanut merkittäviä edistysaskeleita sekä hoitomenetelmiin että terveydenhuollon kehittämiseen.

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

– On laajalti tunnustettu, että tutkimuksen ja kehitystoiminnan rahoitus on Suomessa ylipäätään liian matalalla tasolla. Edestakaiset liikkeet ovat tässä tilanteessa erityisen vahingollisia, Rajaniemi sanoo.