Hoidon kansalliset laaturekisterit ovat nyt kanan askelen verran lähempänä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sopi ensi vuodelle 1,5 miljoonan euron satsauksesta laaturekistereiden pilottihankkeisiin.

Suomessa on käytössä tai kehityksen alla jo 79 sairaaloiden yksin tai yhdessä keräämää tautikohtaista laaturekisteriä, mutta meiltä puuttuvat järjestelmällisesti ylläpidetyt kansalliset laaturekisterit.

Muissa pohjoismaissa niitä on ollut jo iät ajat.

Kansallisia hoidon laaturekistereitä tarvitaan, jotta eri puolilla maata annettavaa hoitoa ja eri hoitomuotojen vaikuttavuutta voidaan verrata.

Valtiovarainvaliokunta korosti, että pilotoinnin kohteeksi kannattaisi ottaa laaturekistereitä, jotka liittyvät laajasti sairastettuihin niin sanottuihin kansansairauksiin.

Kansallinen kliinisten laaturekistereiden ohjausryhmä on jo tiettävästi valinnut piloteiksi muutamia rekistereitä, mutta emme vielä tiedä mitä.