Vaikuttavuusseura hakee parhaillaan kilpailulla ideoita sosiaali- ja terveydenhuollosta löytyvistä vaikuttamattomista tai vähähyötyisistä toimista, joista tulisi luopua kokonaan tai joita pitäisi hoitaa huomattavasti kevyemmin tai toisella tavoin – esimerkiksi sote-sektorin ulkopuolella. Seura kutsuu ideoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Vaikuttavuusseura pyytää perustelemaan idean: miksi ja miten sillä voitaisiin poistaa vaikuttamattomia toimia. Millainen on arvioitu potentiaali?

Mikäli idean esittäjä ei pysty arvioimaan toteutettavuutta tai hyötyjä, se ei estä kilpailuun osallistumista. Arviointiraati pyrkii kaivamaan tietoa ja muodostamaan käsityksen, kunhan idea on selkeästi kuvattu.

Ideat arvioidaan ja palkitaan niiden toteutettavuuden ja kehityspotentiaalin perusteella.

Arviointiraadin kilpailussa muodostaa vahvennettu Vaikuttavuusseuran tapahtumajaosto: puheenjohtaja Paulus Torkki, Milla Kajanne, Milja Saarimaa, Laura Pitkänen, Pentti Martiskainen, Mika Kaartinen, Pipsa Metsalu, Tapio Gauffin ja Kristiina Patja.

Lue seuraavaksi: