The Lancet -lääketiedejulkaisu vetää takaisin tutkimuksen, jonka mukaan koronaviruspotilaille käytetty malarialääkehoito saattaa olla hengenvaarallinen ja lisätä vakavien sydänvaivojen riskiä. Lehti tiedotti tutkimuksen takaisinvedosta keskiviikkona ja asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Sanomat.

Lancetissa kerrotaan, että analyysiin käytettyjen potilastietojen luotettavuudessa on epäselvyyksiä.

Tutkimuksessa malarialääkettä klorokiinia ja sen johdosta hydroksiklorokiinia saaneet koronapotilaat kuolivat muita potilaita useammin. Lisäksi antibiootti atsitromysiinin käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa näytti lisäävän rytmihäiriöiden ja kuoleman todennäköisyyttä. Nämä tulokset on nyt kyseenalaistettu.

Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti tutkimuksen pohjalta hydroksiklorokiinin testaamisen koronaviruspotilaiden hoidossa. Samaan aikaan lääkärit Suomessakin määräsivät sitä itselleen ja läheisilleen.

Tutkimuksen aineistona piti olla noin 96 000 potilaan hoitokertomukset 671 sairaalasta kuudelta eri mantereelta. Datan alkuperässä ja todenmukaisuudessa on todettu kyseenalaisuuksia.

Potilastiedot on saatu terveysdata-analytiikka yhtiöltä Surgisphereltä, jokakieltäytyi antamasta kaikkea dataa, jotta vertaisarvioinnissa oltaisiin voitu todentaa tietokannan alkuperä sekä laajuus ja toistaa tutkimuksen analyysit. Myös toinen, the New England Journal of Medicinen julkaisema Surgispheren dataan pohjautuva koronatutkimus vedettiin pois.