YK:n jokavuotinen huumeraportti on nostanut uudeksi ilmiöksi opioidilääkkeiden leviämisen Afrikkaan. Raportin mukaan kriisi on yhtä vakava kuin Pohjois-Amerikan opioidiepidemia, kertoo Helsingin Sanomat.

Afrikassa huumeidenkäyttäjien suosiossa ovat tramadol-valmisteet. Laittomia valmisteita takavarikoitiin vuonna 2017 Afrikassa 14 kertaa enemmän kuin vuonna 2013.

Raportti palaa edelleen myös opioidikriisin kanssa kamppailevaan Yhdysvaltoihin. Yliannostuskuolemien määrä on maassa nousussa: vuonna 2017 niitä raportoitiin 47 000, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eniten kuolemia aiheuttaa voimakas opioidi fentanyyli ja sitä vastaavat valmisteet.

Raportti varoittaa, että fentanyyli on leviämässä voimakkaasti myös Eurooppaan. Vuonna 2013 Länsi- ja Keski-Euroopassa takavarikoitiin vain kilo fentanyyliä, vuonna 2017 takavarikkoon päätyi jo 17 kiloa.