Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille Antti Heikkilälle kirjallisen varoituksen liittyen hoitoihin, joita Heikkilä antoi syöpäpotilaille Eiran sairaalan yksityispraktiikassaan, kertoi tänä aamuna

.

Heikkilän työskentely Eiran sairaalan tiloissa on jo historiaa. Hänen vuokrasopimuksensa irtisanottiin yli vuosi sitten.

Viime ajat Heikkilä on asunut Saksassa.

Valviran kirjallisen varoituksen mukaan Heikkilä käytti syöpäpotilaiden vastaanotollaan yleisesti hyväksymättömiä ja kokemusperäisesti perustelemattomia menettelytapaoja.

Myös potilasasiakirjamerkinnöissä oli puutteita. Niistä ei ilmene riittävästi tietoja esimerkiksi tehdyistä tutkimuksista tai hoidoista.

Varoitus kietoutuu Antti Heikkilän suosimaan vähähiilihydraattiseen ja rasvaiseen ketodieettiin. Hänen mukaansa sitä voidaan käyttää myös muun muassa diabeteksen ja erilaisten syöpien hoitomuotona. Heikkilän selvityksen mukaan hän on käyttänyt sitä vain muita hoitoja täydentävänä tukihoitona.

Valvira pitää ketodieettiä syövänhoidossa niin sanottuna vaihtoehto- tai uskomushoitona eli hoitona, joka ei perustu tutkittuun lääketieteelliseen näyttöön. Niitä ei Valviran mukaan saa antaa lääkärin ammattinimikkeellä, eikä ketodieetti ole haitaton.

Valvira nostaa varoituksessaan esiin tapauksen, jossa Heikkilä oli kertonut leukemiapotilaalle, että kookosöljyn lauriinihappo ”tuhoaa viruksia, sieniä ja bakteereita”. Siitä ei kuitenkaan ole olemassa luotettavaa tieteellistä näyttöä.

Heikkilä painotti Helsingin Sanomille antamassaan lausunnossa, ettei Valvira puuttunut hänen lääkärioikeuksiinsa.

– Keneltä lääkäriltä tahansa voi löytyä huomautettavaa potilasmerkinnöistä, jos oikein tiheällä kammalla kammataan, Heikkilä oli viestittänyt.

Kirjallinen varoitus on painavampi valvontatoimi kuin huomautus, mutta kevyempi kuin ammatti­oikeuden rajoittaminen.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.