Helsinki alkaa vuoden vaihteessa maksaa terveyskeskuksissa töissä oleville lääkäreille määräaikaista tehtävälisää, joka on täyttä työaikaa potilaiden kanssa tekevillä lääkäreillä tuhat euroa kuukaudessa.

Tämä lisä tulee jo aiemmin ilmoitetun 250 euron palkankorotuksen päälle ja koskee myös uusia työntekijöitä.

– Lääkärivajeesta johtuen lääkärin tehtävät terveysasemalla ovat tällä hetkellä tavanomaista vaativampia, perustelee terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen tiedotteessa.

Helsingin kaupungin terveyskeskusten jonot ovat kasvaneet loppuvuodesta kohtuuttoman pitkiksi lähes kaikkialla. Yksi syy on, että terveyskeskuksista, neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta puuttuu kymmeniä lääkäreitä.

Palkankorotuksen lisäksi tilannetta on tänä vuonna pyritty paikkaamaan käyttämällä palveluseteleitä ja ostamalla lääkäripalveluita suoraan yksityisiltä.

– Terveysasemien toiminnan näkökulmasta lääkärivaje on asia, jolla on lukuisia heijastevaikutuksia, vaikka asiakkaille tämä näkyy pääasiassa vain lääkärille pääsyn ongelmina. Tästä syystä vajeen korjaaminen on ehdoton prioriteettimme, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tiedotteessa.

– Kun saamme uusia lääkäreitä, voimme taata helsinkiläisille nopeamman hoitoon pääsyn myös kiireettömissä asioissa. Samalla haluamme tietysti varmistaa, ettei työkuorma tule nykyisille lääkäreille, eikä myöskään hoitajille, liian raskaaksi, Leena Turpeinen jatkaa.

Juttua muokattu 27.12. klo 11.30. Lisätty kaksi viimeistä kappaletta.