Psykiatrinen sairaalahoito ja mielenterveyslääkkeiden käyttö ennustavat suurentunutta avioeroriskiä.

Suurimmillaan riski on heti sairaala- tai lääkehoidon aloittamisen jälkeen, mutta eron mahdollisuus on koholla vielä kahden vuoden jälkeen.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Jos kummallakin puolisolla oli seuranta-aikana mielenterveysongelmia, eroriski nousi kolminkertaiseksi.

Miehen mielenterveysongelmat suurensivat eroriskin yli kaksinkertaiseksi ja vaimon lähes kaksinkertaiseksi verrattuna pariskuntiin, joissa kummallakaan puolisolla ei ollut sairaalahoitoja tai lääkeostoja.