Eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion mukaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ei ole rikkonut lakia kieltäessään homomiehiltä verenluovutuksen. Miesten välinen seksi on Paunion mukaan pysyvä este verenluovutukselle.

Paunio perustaa näkemyksensä asiantuntijalausuntoihin. Niiden mukaan miesten välinen seksi lisää selvästi riskiä saada verenvälityksellä leviäviä vakavia tartuntatauteja, mikä lisää turvallisuusriskiä verensiirrossa.

Oikeusasiamiehen tutkittavana oli kantelu, jossa Veripalvelun kieltoa arvostellaan perustuslain syrjintäsäännöksen vastaiseksi. Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies pyysi asiantuntijalausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, Kansanterveyslaitokselta, Lääkelaitokselta ja Veripalvelulta.

Oikeusasiamies korostaa, että homomiesten verenluovutuskielto ei johdu sukupuolisesta suuntautumisesta, vaan sukupuolikäyttäytymisestä. Oikeusasiamiehen mukaan Veripalvelun täytyy siksi tarkistaa ohjeistustaan miesten välistä seksiä koskevasta luovutuskiellosta. Nykyisin ohjeessa puhutaan homomiesten verenluovutusrajoituksesta, mikä viittaa virheellisesti sukupuoliseen suuntautumiseen.

Harkintavaltaa luovutuskiellon perusteiden määrittelyssä käyttää nykyisin SPR:n Veripalvelu. Veripalvelulain mukaan Lääkelaitos voi antaa tarkempia määräyksiä perusteista, joilla verta ei voi luovuttaa pysyvästi tai määräaikaisesti.

Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa ei tule osoittaa muille kuin viranomaisille.