Tavallisesti homeet aiheuttavat ihmiselle silmä- ja hengitystieoireita. Jotkut homeille altistuneet ovat kärsineet myös hermosto-oireista, mutta homeiden yhteydestä niihin ei ole ollut tutkimusnäyttöä.

Nyt Rutgersin yliopiston tutkija Arati Inamdar Yhdysvalloista on havainnut, että haihtuva homemyrkky oktenoli kiusaa hermojen välittäjäaine dopamiinin geenejä. Ainakin banaanikärpäsille aina aiheuttaa Parkinsonin taudin kaltaisia oireita.

Homeiden erittämä oktenoli iskee banaanikärpäsessä kahteen geeniin, joita tarvitaan dopamiinin normaaliin toimintaan. Myrkytyksen seurauksena hermotoiminta häiriintyy.

Oktenoli voi selittää, miksi vesivahingoista ja homevaurioista kärsivien talojen asukkailla on viimeaikaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa havaittu neuropsykologisia ongelmia ja liikuntavaikeuksia. Oktenoli saattaa selittää myös tutkimushavaintoja, joiden mukaan Parkinsonin tauti yleistyisi maaseutuoloisssa.

Lähde: Tekniikka & Talous