Suomalaisissa kosteuden vaurioittamissa rakennuksissa yleisesti esiintyvien homeiden toksiinit ja homeiden ja bakteereiden rakenneosat voimistavat toistensa haitallisia vaikutuksia, kertoo THL verkkosivuillaan.

Tämä kävi ilmi suomalaistutkimuksesta, joka julkaistiin kansainvälisessä, sisäilmasto-ongelmiin keskittyneessä Indoor Air –lehdessä. Tutkimuksen tekijöinä olivat THL:n terveydensuojeluosaston ja Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen ja SIB Labsin tutkijat.

Havainto tehtiin ihmisen makrofagisoluissa, jotka ovat tärkeitä tulehduksen käynnistäjiä hengitysteissä. Yhteisvaikutus tuli esille jo hyvin pienillä toksiinien ja rakenneosien pitoisuuksilla.

Yhteisvaikutus saattaa olla pitkään etsitty mekanismi, jolla toksiinit eli homeiden ja bakteereiden myrkylliset aineenvaihduntatuotteet vaikuttavat ihmiseen. Yksityiskohtaista vaikutusmekanismia, kuinka hometoksiinit aiheuttavat oireita, ei toistaiseksi tunneta.

Voimistuneita yhteisvaikutuksia havaittiin tulehdusta käynnistävien sytokiinien ilmentymisessä sekä solurakenteiden vaurioissa. Nämä havainnot tehtiin, kun ihmisen makrofagi- eli syöjäsoluja altistettiin solukokeissa toksiineille yksin ja samanaikaisesti mikrobien rakenneosien kanssa. Tällaisia rakenneosia ovat bakteerien lipopolysakkaridi LPS ja homeiden beta-glucan.

Yhteisvaikutus havaittiin toksiineilla, joita ei ole aikaisemmin tutkittu samalla tavalla. Ne ovat tavallisia homevauriokohteissa Suomessa.

Solukasvatuskokeessa tehty havainto on alustava ja sitä on syytä tutkia lisää varsinaisissa hengitystiemalleissa.