Vanhuspalvelulain uudet vaatimukset toteutuvat harvoissa hoivakodeissa, vaikka määräykset tulivat voimaan lokakuun alussa.

Hoitajien työajasta hoivakodeissa kuluu edelleen huomattava osa niin kutsuttuihin tukitöihin, kuten pyykkihuoltoon. Suurin osa työpaikoista ei ole muuttanut käytäntöjään, vaikka tukityölle on lain mukaan pitänyt osoittaa erillinen resurssi lokakuusta lukien. Määräyksistä luistaa kyselyn mukaan 70 prosenttia työpaikoista.

Henkilöstön ammattijärjestö Superin kyselyyn vastasi marras–joulukuussa 125 pääluottamusmiestä, luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua, jotka toimivat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon työpaikoilla. Mukana oli niin julkisen kuin yksityisen puolen luottamushenkilöitä. Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, ettei välillistä työtä ole erotettu välittömästä työstä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lähes puolet vastaajista kertoi, että työnjaon määrittely on aloitettu.

– Jo ennen lain voimaantuloa työnantajilla olisi ollut mahdollisuus varautua lakimuutokseen. Sen tuleva sisältö ei ollut salaisuus. Kyselystä saadut tulokset näyttävät toteen, etteivät työnantajat ole ottaneet lainsäädäntömuutosta tosissaan, arvioi SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

Kyselyssä 70 prosenttia vastaajista kertoi, että hoitajien työajasta menee huomattava osa ruoka- ja pyykkihuoltoon sekä siivoukseen ja nämä lasketaan edelleen mukaan henkilöstömitoitukseen.

– Lakia ei noudateta. Työnantajat kyseenalaistavat valvontaviranomaisten ohjausta ja jatkavat näin kikkailua. Kyselyn tulokset eivät osoita työnantajien halua lain noudattamiseen ja näin hoidon laadun nostamiseen, Paavola toteaa.

Monella työpaikalla vedotaan siihen, että henkilöstömitoitus on jo nyt enemmän kuin tässä vaiheessa vaadittu 0,5 asiakasta kohden. Yksityisen palveluntuottajan vähimmäismitoitus on kuitenkin määritelty toimiluvassa ja omavalvontasuunnitelmassa. Se tarkoittaa välitöntä työtä, minkä lisäksi välillisiin töihin on varattava erillinen resurssi.

Vanhuspalvelulain muutoksella haluttiin puuttua hoivakodeissa havaittuihin laiminlyönteihin ja varmistaa hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys.

Lakiuudistus hoitajamitoituksesta tuli voimaan 1. lokakuuta 2020. Ensimmäisessä vaiheessa mitoituksen on oltava vähintään 0,5 ja tukitöihin on varattava välittömästi erilliset resurssit. Vähimmäismitoitusta nostetaan portaittain 0,7:ään. Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi.