Terveydenhuollossa hoitohenkilöstöä voi palkita muullakin kuin rahalla.

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen väitöstutkimuksen mukaan sairaanhoitajia palkitsevat rahallisten palkkioiden lisäksi useat aineettomat palkitsemistavat.

Tällaisia ovat muun muassa arvostus ja palaute työyhteisöltä, työajan järjestelyt, työn sisältö sekä mahdollisuus kehittyä, vaikuttaa ja osallistua.

Maakunta- ja sote-uudistus, väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuuden haasteet koskettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulevina vuosina.

Siksi palkitsemistietämystä tulisi erityisesti nyt hyödyntää henkilöstön sitoutumisen, työtyytyväisyyden sekä alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi terveydenhuollon eri sektoreilla, kerrotaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Sairaanhoitajien palkitseminen tulee tutkimuksen mukaan nähdä kokonaispalkitsemisena yksittäisten palkkioiden sijaan.

Selkeä ja ymmärrettävä kokonaispalkitseminen näyttäisi olevan tarpeen, sillä hoitotyössä palkitsemisen koetaan olevan usein riittämätöntä.

Työntekijälähtöinen palkitsemistutkimus ja palkitsemisen kehittäminen ovat tarpeen tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseksi työelämän uudistuessa ja muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi myös terveydenhuollossa.

Väitöstyö tutki erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia ja käsityksiä palkitsemisesta.

Haastattelututkimukseen osallistui 30 sairaanhoitajaa.

Kyselytutkimus toteutettiin tutkimuksessa kehitetyn Sairaanhoitajien käsityksiä palkitsemisesta -mittarin avulla ja siihen vastasi 402 sairaanhoitajaa.