Ammattiliitot ovat purkaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

Asiasta kertoi Päijät-Sote, ja Mediuutiset sai tiedolle vahvistuksen Super ry:n Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän pääluottamusmies Marjut Hakalalta.

Kielto päättyi tiistaina puoleen yöhön.

Alun perin sen oli määrä kestää viikon verran, 28.9. asti.

SuPerin mukaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä on ollut se, että työnantaja on ollut vähentämässä paikallisesti neuvoteltavia pieniä lisiä kuten hälytysrahoja.

Aiemman tiistaina työnantajapuoli teki esityksensä mukaisen päätöksen jatkaa korotettujen erilliskorvausten maksamista lokakuun alusta 6.2.2022 saakka.

Hälytysrahaa korotettiin 100 eurosta 110 euroon arkena, ja viikonloppuisin hälytysraha on 200 euroa.

Työvuoromuutoksista maksettavan korvauksen suuruudeksi tuli 75 euroa.

Ylimääräisen työvuoron lisä nousi 60 eurosta 110 euroon.

”Palkkausjärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen on keskeinen osa yhtymän henkilöstöpolitiikkaa. Jatkossa on työnantajan kannalta tarkoituksenmukaista kehittää järjestelmää sekä palkkausta siihen suuntaan, että koettu työkuormitus vähenee kaikissa ammattiryhmissä”, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola tiedotteessa.

Korotetut erilliskorvaukset oli aiemmin sovittu syyskuun loppuun asti kestäviksi. Niihin tehtiin uusimmassa päätöksessä korotuksia.

”Työnantajana olemme tyytyväisiä siihen, että pääsemme jatkamaan jo hyvin käyntiin lähtenyttä henkilöstöstrategian toimeenpanoa ja kehittämään yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa jo sovitulla tavalla työhyvinvointia sekä vähentämään työkuormitusta”, Erhola sanoo.

Työvuoromuutoksista, ylimääräistä vuoroista ja töihin hälyttämisestä vapaa-ajalta maksettavien erilliskorvausten kustannukset ovat vuositasolla Päijät-Soten mukaan lähes 1,5 miljoonaa euroa.