Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan Tehy voi tarvittaessa haluta tehdä hyvinkin lyhyen pätkäsopimuksen kuluvalla neuvottelukierroksella, jos tavoitteet useampivuotisen palkkaohjelman osalta eivät täyty.

Vientialoilla on viime aikoina tehty nippu työehtosopimuksia, jotka ovat olleet mallia 1+1 vuotta. Jos yhteisymmärrystä toisen vuoden palkankorotuksista ei löydy, tehdyt sopimukset on mahdollista irtisanoa. Sopimukset jäisivät silloin yksivuotisiksi.

Rytkönen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa viikonloppuna, että jos valtiolta ei nyt löydy ylimääräistä rahaa palkkaohjelmaan, uutta sopimusta ei synny tai se jää todella lyhyeksi pätkäsopimukseksi.

Näin Rytkönen kommentoi tänään

Nyt Rytkönen toteaa, että lyhyt sopimus voi olla vaikka kuinka lyhyt. Hän ei halua sanoa, että sopimus olisi välttämättä edes 1+1 vuotta.

”Sekin olisi jo tietynlainen raja”, Rytkönen sanoo.

Rytkösen mukaan tarvittaessa Tehy voi haluta tehdä jopa alle yhden vuoden mittaisen työehtosopimuksen, jos neuvottelutavoitteet eivät täyty. Alle yhden vuoden työehtosopimus olisi hyvin poikkeuksellinen.

Kunta-alan työehtoneuvottelut alkoivat virallisesti tammikuun alkupuolella. Edellinen työmarkkinakierros jätti mustelmia kunta-alalle, sillä vastakkainasettelu oli melkoista palkansaajajärjestöjen välilläkin.

Viime työmarkkinakierroksella Tehyn ja Superin vaatimuksena oli, että koulutetun hoitohenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja tulisi korottaa vuosittain 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen palkkoja kymmenen vuoden ajan.

Koronakriisin aikana hoitajaliitot Tehy ja Super ovat pitäneet paljon esillä sote-alan tilannetta ja palkankorotuspaineita. Tarkkoja palkankorotustavoitteita ei tällä kierroksella kunta-alan neuvotteluissa ole vielä esitetty. Tehy on vaatinut useampivuotista palkkaohjelmaa.

”Katsotaan kuinka pitkäksi aikaa Jalonen haluaa työrauhaa ostaa”

Keskustelulla lyhyemmästä sopimuksesta voi ajatella olevan mahdollisesti monenlaisia vaikutuksia.

On esimerkiksi mielenkiintoinen kysymys, voiko neuvottelupöydästä viedä ratkaisupainetta pois se, jos pöydälle on nostettu vaihtoehtona lyhyt sopimus. Rytkönen viittaa Kuntatyönantajien toimitusjohtajaan:

Markku Jalonenhan se työrauhaa ostaa, minä myyn, hän ostaa. Katsotaan kuinka pitkäksi aikaa Jalonen haluaa työrauhaa ostaa. Sehän tässä oikeastaan on kaiken ydinkysymys”, Rytkönen sanoo.

Lyhyemmän sopimuksen mahdollisesti palkantarkistuksista tai uusista sopimuksista neuvoteltaisiin laajasti työmarkkinoilla juuri eduskuntavaalien alla ja uusien hyvinvointialueiden aloitusrytäkässä.

Soten osalta varsinainen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023.

Herää kysymys näkeekö Tehy otollisempana ajankohtana käydä laajempia neuvotteluja ensi vuoden puolella?

Rytkönen sanoo, että Tehy on useaan otteeseen todennut, että hoitajien palkkojen korotuksiin tarvitaan ylimääräistä rahoitusta valtiolta.

”Jos sitä ei löydy valtiolta näihin neuvotteluihin, niin koko meidän sektori siirtyy valtion rahoituksen piiriin 1.1.2023”, Rytkönen vastaa kysymykseen.

LUE SEURAAVAKSI: