Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan joka neljäs sairaala- ja sote-alan työntekijä raportoi olleensa asiakkaan aiheuttamassa fyysisessä väkivalta- tai uhkatilanteessa viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi lyömisestä tai potkimisesta raportoi useampi kuin joka neljäs työntekijöistä.

Sairaaloiden ja sote-alan henkilöstö kokee myös asiakkaiden suunnasta tulevaa henkistä väkivaltaa aiempaa enemmän. Siitä raportoi 41 prosenttia vastaajista Työterveyslaitoksen kyselyssä, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 26 prosenttia.

– Neljän vuoden aikana häiriökäyttäytyminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskunnassa näyttäisi lisääntyneen. Tutkimuksemme mukaan eniten asiakasväkivaltaa työssään kohtasivat päivystyksen, ensiavun, psykiatrian ja vanhusten hoidon työntekijät. Kaikilla näillä aloilla asiakasväkivalta lisääntyi vuosina 2015 ja 2019, kertoo tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta.

Asiakasväkivaltaa joutuivat työssään kohtaamaan eniten nuoret työntekijät. Lyömisestä ja potkimisesta raportoi lähes puolet eli 45 prosenttia alle 30-vuotiaista työntekijöistä. Vuonna 2015 näin raportoi kolmannes nuorista vastaajista. Vastaavat luvut 50-59 -vuotiailla työntekijöillä olivat noina vuosina 13 prosenttia vuonna 2015 ja 20 prosenttia vuonna 2019.

– Ikäryhmien eroja voivat selittää erot työkokemuksessa ja työtehtävissä, sanoo erikoistutkija Jenni Ervasti Työterveyslaitoksesta.

Ammattiryhmistä lähi- ja perushoitajat ja sairaanhoitajat kohtasivat eniten asiakasväkivaltaa.

Myös asiakkaiden taholta tulevaa henkistä väkivaltaa koetaan aiempaa enemmän. Siitä raportoi 41 prosenttia nyt tehdyssä kyselyssä, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 24 prosenttia.

– Asiakasväkivalta kohdistuu erityisesti ei-esimiesasemassa oleviin työntekijöihin. Heistä 42 prosenttia raportoi henkisestä väkivallasta asiakkaan taholta, kun vastaava luku lähiesimiehillä oli 32 prosenttia ja johtavassa asemassa olevilla 24 prosenttia , sanoo professori Paula Salo Turun yliopistosta ja Työterveyslaitokselta.

Kasvava ilmiö näkyy myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Taysin sairaaloissa. Tutkimukseen osallistuneen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen myöntää, että tutkimuksen tulokset vastaavat sairaanhoitopiirin käsitystä siitä, missä yksiköissä väkivaltaa sairaalassa eniten esiintyy.

–Sairaaloissamme eniten väkivaltaa on päivystyksessä sekä psykiatrian ja kehitysvammahuollon palveluissa. Ilmiö näkyy myös esimerkiksi monissa vanhuspotilaiden hoitotilanteissa, kun hoidetaan muistisairaita tai neurologisia potilaita, Ruoranen sanoo tiedotteessa.

Taysin toimipisteissä asiakasväkivallan kasvu on ollut viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana poikkeuksellisen suurta.

–Asiakkaiden ja läheisten päihteiden käyttö näyttelee ilmiössä merkittävää roolia, Ruoranen toteaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja yliopistollisen sairaalan tuoreissa tuloksissa heijastuvat myös erilaiset työelämän epävarmuustekijät ja työn kuormittavuus, jotka ovat kasvaneet aiemmasta mittausajankohdasta. Työssä jaksamisen kanssa on edelleen paljon haasteita.

Sen sijaan työ Taysissa koetaan aiempaa mielekkäämmäksi ja muutokset entistä myönteisemmiksi.

– Meillä myös lähiesimiestyö ja oikeudenmukaisuus ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Työyhteisöjen innovatiivisuus ja sosiaalinen pääoma ovat niin ikään vahvuuksiamme.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta, johon osallistui 8300 työntekijää vuonna 2015 ja yli 9000 työntekijää vuonna 2019.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2019.