Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen linjasi perjantaina, ettei Hus suunnittele koronabonuksen maksamista. Taustalla on Tuomisen mukaan kaksi syytä: potilaiden, potilashoidon ja henkilöstön yhdenvertaisuus sekä taloudelliset reunaehdot. Terveydenhuollon periaate on hänen mukaansa se, että potilaiden hoitoa ei voida arvottaa erilaiseksi sairastettavan taudin perusteella.

Koronalisän nostivat eduskunnan lauantaisessa täysistunnossa esiin oppositiosta perussuomalaisten Arja Juvonen ja KD:n Päivi Räsänen.

– Ne muurahaiset, jotka kentällä tekevät sen työn, heistä ei kukaan täällä puhu. Moni maa on palkinnut hoitajia. Suomen pitää tehdä samoin. Jos terveydenhoidon soturin kaatuvat, kukaan meistä ei saa hoitoa, Juvonen huomautti.

Hallituksen riveistä koronalisää ehdottaa vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on linjannut, että hallitus tai eduskunta eivät ole työmarkkinaosapuolia. Hän totesi MTV:n Asian ytimessä -ohjelman puheenjohtajatentissä tiistaina, ettei poliittisesti voi lähteä ”huutokauppaan ihmisten palkoista”. Marin sanoi kuitenkin ajattelevansa, että hoitajat ansaitsisivat koronalisän.

Sarkkinen katsoo, että poliittisella tasolla voidaan kuitenkin lähettää viesti.

”Poliittisella tasolla voidaan antaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille viesti siitä, että myös porkkanaa voi ja pitää käyttää”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Sarkkinen on samaa mieltä Marinin kanssa siitä, ettei hallitus voi tehdä asiassa päätöksiä.

”En näe sitä mahdollisena, sillä palkoista sopiminen, työjärjestelyistä päättäminen ja työnjohto on työantajan tehtävä. Hallituksen tai eduskunnan on myös käytännössä mahdotonta määritellä, kenen työhön koronatilanne vaikuttaa ja missä työvoimapulaa on ja ketkä työntekijät olisivat näin lisään oikeutettuja. Hallituksen ja eduskunnan olisi myös lain mukaisten yhdenvertaisuusvaatimusten takia vaikeaa maksaa vain yhdelle alalle tai ammattiryhmälle koronakorvausta, kun koronatilanne on vaikuttanut myös monen muun ammattiryhmän työntekijän, kuten opettajien, varhaiskasvattajien ja myyjien, työhön ja työturvallisuuteen.”

Samalla hän muistuttaa, että hallitus on sitoutunut tukemaan kuntia ja sairaanhoitopiirejä koronasta välittömästi aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

”Kuntia ja sairaanhoitopiirejä on tuettu miljardeilla ja tuki jatkuu myös ensi vuonna. Toivon todella, että kunnat ja sairaanhoitopiirit pyrkivät turvaamaan terveydenhuoltohenkilökunnan saantia vaikeassa koronatilanteessa ensi sijassa kannusteilla ja toivon, että yhä useampi kunta ja sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön myös rahallisia koronakannusteita ja -lisiä.”