Pilatestyyppinen harjoittelu tehoaa selkäkipuun, kävi ilmi UKK-instituutin NURSE-tutkimuksessa.

– Selkäkivun voimakkuus väheni merkittävästi vähintään kerran viikossa harjoitelleilla hoitotyöntekijöillä, kertoo Tampereella toteutetun tutkimuksen tutkija Annika Taulaniemi UKK-instituutista.

Tutkimukseen osallistui 219 naista, jotka työskentelivät fyysisesti raskaissa hoitotehtävissä Tampereen kaupungin terveystoimessa ja yliopistollisessa sairaalassa. Kaikilla heillä oli ollut selkäkipuja alle kuusi kuukautta.

Tutkimus oli yksi harvoista pilateksen vaikutuksia tarkastelleista tutkimuksista, joissa tutkittavien selkäkipu ei ollut vielä kroonistunut.

Tutkijat selvittivät lihaskuntoharjoittelun ja/tai selkäneuvonnan vaikutuksia hoitohenkilöstön selkäkipuun ja muihin siihen liittyviin ongelmiin.

Tutkittavat arvottiin neljään ryhmään: ainoastaan tutkimusmittauksiin osallistuneeseen vertailuryhmään sekä kolmeen tutkimusryhmään, jotka osallistuivat joko selän asennon hallintaan tähtäävään, sovellettuun pilatestyyppiseen harjoitteluun, selkäneuvontaan tai edellisten yhdistelmään puolen vuoden ajan.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tulokset analysoitiin vertailemalla harjoitelleiden tuloksia ei-harjoitelleisiin. Harjoittelu tarkoitti selän asennon ja liikkeen hallintaan tähtäävää pilatestyyppistä ohjelmaa.

Tutkimuksen tulos oli, että sovellettu pilatestyyppinen harjoittelu vähensi merkitsevästi selkäkivun voimakkuutta, työtä haittaavaa selkäkipua sekä vaikeuksia fyysisesti rasittavissa hoitotyön tehtävissä. Lisäksi selän liikehallinta ja vatsalihasvoima paranivat.

Harjoittelun sisältöä on usein kuvattu tutkimuksissa puutteellisesti.

Selkäkipu on yleinen työikäisten vaiva etenkin fyysisesti raskaissa ammateissa, kuten rakennustöissä ja hoiva-alan ammateissa. Suuri osa selkäkipujaksoista paranee, mutta kivulla on taipumus uusiutua, ja moni potee selkävaivoja toistuvasti.

– Fyysisesti raskaassa työssä tarvitaan tietty kuntotaso, mutta selän terveyden ylläpitämiseksi se ei yksin riitä, Taulaniemi huomauttaa.

Liikuntaa suositellaan sekä kroonisten selkävaivojen kuntoutukseen että uusien kipujaksojen ehkäisyyn. Tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä harjoittelun sisällöstä, ja sitä on usein kuvattu tutkimuksissa puutteellisesti.

– Selkäkipu muuttaa liikkumista sekä asennon ja liikkeen hallintaa, mihin tulee kiinnittää huomiota harjoittelussa ja sen ohjauksessa, Taulaniemi korostaa.

Lue myös:

Jaro Karppinen: Merkittävimmän toimintakykyä alentavan terveysongelman hoito on maailmassa huonolla mallilla (MU 18.12.2018)

Biopsykososiaalinen selkäkuntoutus avuksi estämään kivun kroonistuminen (MU 7.12.2018)

Suomalaistutkijat löysivät uuden perinnöllisen osteoporoosimuodon (MU 21.2.2019)