Terveydenhuollon liikkuviin palveluihin erikoistunut, suomalaisomisteinen 9Lives ostaa Stella Kotipalvelut Oy:n koko osakekannan. Samalla Stella Kotipalvelut Oy:n henkilöstö siirtyy 9Livesin palvelukseen.

Yhtiön tavoitteena on olla vuonna 2025 Pohjois-Euroopan johtava sosiaali- ja terveydenhuollon liikkuvien hoitajakeskeisten lähipalvelujen tarjoaja.

Hoitajakeskeisten liikkuvien lähipalvelujen tarjoaja 9Lives on erikoistunut muun muassa ensihoitoon, hengityshalvauspotilaiden hoitoon ja koronatestaukseen. Nyt yhtiö laajentaa liiketoimintaansa kotihoidossa ja henkilökohtaisessa avustamisessa ostamalla Stella Care Oy:lta noin 1 600 henkeä työllistävän Stella Kotipalvelut Oy:n.

Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että yrityskaupan taustalla vaikuttavat muun muassa sote-uudistus sekä väestön ikääntymisen megatrendi: Terveydenhuollon palveluita keskitetään, jolloin kotiin vietävien palvelujen tarve kasvaa ja julkisen ja yksityisen sektorin on tehtävä yhteistyötä niiden toteuttamisessa. Lähihoivapalvelut puolestaan korostuvat, kun väestö ikääntyy, kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään ja kiinteisiin palvelupisteisiin kohdistuu karsimispaineita.

”Stella on kotihoidon ja henkilökohtaisen avun yksi johtavista toimijoista Suomessa. Yhdistämällä voimamme ja osaamisemme saamme entistä vahvemman jalansijan markkinoilla sekä kattavamman palveluverkon, ja pystymme tarjoamaan hoivaa lähellä asiakasta kilpailukykyisesti. Lisäksi suomalaisomisteisena ja yrittäjävetoisena toimijanana pystymme reagoimaan markkinamuutoksiin nopeasti”, sanoo 9Livesin toimitusjohtaja ja omistaja Markus Ulfstedt tiedotteessa.

Stella Kotipalvelut Oy:n liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana.

Työtä tarjolla hoitajille

Stellan työntekijät siirtyvät 9Livesin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Kaikille hoitajille ja henkilökohtaisille avustajille löytyy töitä. Tavoitteena on olla paras työpaikka hoitajille ja avustajille sekä yrityksen kasvaessa tarjota uusia mahdollisuuksia uusille ammattilaisille”, Ulfstedt sanoo.

9Lives aikoo kasvaa vuoteen 2025 mennessä Pohjois-Euroopan johtavaksi liikkuvien hoitajakeskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen tarjoajaksi.

”Tavoite on kova, mutta sekä 9Livesin että Stellan työntekijät ovat alansa huippuosaavaa erikoisjoukkoa. Uskomme, että tavoitteeseen päästään yhdessä”, Ulfstedt sanoo.