Hiv-laaturekisterin tietojen mukaan hivin hoito onnistuu Suomessa hyvin: 98 prosenttia hiv-diagnoosin saaneista potilaista oli hiv-lääkityksellä vuonna 2019, ja heistä 94 prosentilla hoitotulos oli hyvä.

Lääkehoidon onnistumisessa ei todettu merkittäviä alueellisia tai tartuntatavan mukaisia eroja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa vuosina 2018─2020 Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -pilottihanketta, jonka tarkoituksena on parantaa potilaiden saamaa hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta sekä kehittää mallia kansallisille laaturekistereille. Hiv-laaturekisteri on yksi hankkeeseen osallistuneista seitsemästä pilottirekisteristä.

Tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontion mukaan hoidon laadun mittaamisesta hyötyvät hoitoyksiköt ja ennen kaikkea hiv-hoidossa olevat potilaat. Lisäksi laaturekisterin tietoja voidaan käyttää hiv-seurannan ja epidemian ehkäisyn tukena.

– Hiv-laaturekisteriin tullaan lisäämään myös osio, jonka avulla kerätään potilaiden raportoimia havaintoja omasta terveydestään ja saamastaan hoidon laadusta. Pyrkimyksenä on kehittää koko hoitoketjun laatua entistä kokonaisvaltaisemmaksi”, Brummer-Korvenkontio sanoo tiedotteessa.

YK:n hiv/aids-ohjelman UNAIDSin tavoitteena on lopettaa aids-epidemia kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että 95 prosenttia hiv-tapauksista tulisi olla diagnosoitu, 95 prosenttia lääkehoidossa ja näistä 95 prosentilla hyvä hoitotulos.

Tavoitteen toteutuminen näytti haastavalta jo ennen koronavirusepidemiaa. Maailmalaajuisesti vuoden 2019 lopussa tartunnan saaneista 81 prosenttia oli diagnosoitu, ja heistä 82 prosenttia sai lääkehoitoa. Lääkehoidolla olevista 88 prosentilla hoitotulos oli hyvä.