Pitkään haikailtu kansallisen lääkityslistan toteuttaminen osaksi Kanta-palveluja nytkähtää eteenpäin. Nykyisin on käytössä liikaa erilaisia organisaatio- ja tietojärjestelmäkohtaisia lääkityslistoja.

Kansallisesta lääkityslistasta toivotaan ratkaisua ongelmaan, että potilaan kokonaislääkityksen selvittäminen on usein aikaa vievä prosessi, koska lääkitystä koskeva tieto sijaitsee eri järjestelmissä tai sitä ei ole lainkaan saatavilla.

STM käynnistää kansalliseen lääkityslistaan liittyvän selvityksen nyt marraskuussa. Tuloksia on käytettävissä tammikuun lopussa. Selvityksen toteuttaa konsulttitoimisto KPMG.

Taustalla on sekin, että lääkityslistan valmistelu ei ole edennyt toivotulla tavalla. Ministeriö halusi ulkopuoleisen selvityksen lääkityslistan kehittämis- ja valmistelutilanteesta. Samalla päätettiin selvittää lääkityslistan valmistelukustannusten ja siitä odotettujen kustannushyötyjen suhdetta.

Selvityksen tulosten perusteella ministeriö voi tehdä linjaavan päätöksen kansallisen lääkityslistan valmistelun jatkosta ja mahdollisesta muusta tuesta, kuten säädösmuutoksista.

Lääkityslistaan halutaan tieto rakenteisena, jolloin kertyvä tieto olisi yhtenäisesti käytettävissä muun muassa ohjaukseen, valvontaan ja johtamiseen.

Kansallisen lääkityslistan on odotettu osaltaan parantavan monia esiselvityksessä tunnistettuja seikkoja, kuten tiedonkulkua, lääkehoitoon liittyen eri ammattihenkilöiden työtä tukevien välineiden kehittämistä ja lääkehoidon laatua, turvallisuutta, ja kokonaisuuden hallintaa.

Samalla se mahdollistaisi parempien välineiden kehittämisen lääkkeen käyttäjän omahoitoon ja -seurantaan.

Ministeriön selvityksessä vastataan näihin kysymyksiin:

* Mitkä ovat lääkityslistan valmisteluprojektin toimintavalmiudet ja edellytykset tai esteet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin?

* Mitä hyötyjä lääkityslista tuottaa eri toimijoille ja sidosryhmille sekä mitä muita vaikutuksia sillä on lääkehoidon kokonaisuudessa?

* Mitkä ovat lääkityslistan kustannushyödyt? Mikä on kustannushyötyjen odotettava aikataulu ja suhde lääkityslistan arvioituihin tuotantovalmiuden sekä käyttöönoton kustannuksiin?

* Mikä on alueiden ja paikallisten tietojärjestelmien valmius lääkityslistan edellyttämiin muutoksiin?

* Miten lääkityslistan tavoitteita edistettäisiin STM:n ohjauksen keinoin?

* Miten lääkityslistan valmistelua edistettäisiin viestinnän keinoin?

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla tänne saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.